Vouchers

Innovatieve ondernemers kunnen door ons ondersteund en gefaciliteerd worden op diverse manieren. Naast begeleiding en advies, bieden we toegang tot een groot netwerk. Ook verschillende vormen van financiering zijn onderdeel van onze dienstverlening. Naast, onder andere, fondsen en subsidieregelingen, zijn er verschillende vouchers die een ondernemer net een stap verder kunnen helpen. Onderstaande voucherregelingen geven meer informatie.

Zeeland Financial Matching

  • Koppelt een ondernemer aan een financiering- of subsidieadviseur voor het schrijven van een businessplan of subsidieaanvraag.
  • Dit versterkt het plan, waardoor de kans op financiering of subsidie groter is.
  • Een voucher komt voor 50% tegemoet in de kosten voor het inhuren van een adviseur met een max. van € 5.000,-.

Innovatie in de vrijetijdssector

  • Voor ondernemers in de vrijetijdssector met innovatieve plannen voor hun bedrijf.
  • Voucher voor inhuur extern expert, bijvoorbeeld een toeristisch adviseur die kan helpen bij het ontwikkelen van een bedrijfsplan.
  • Financiële bijdrage van maximaal 50% van de kosten met een max. van € 5.000,-.
  • Beschikbaar in gemeenten Veere, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Tholen.
Meer info? Bezoek Innovatievouchers vrijetijdssector

 

Circulariteit aan de toeristische kust

Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren om nieuwe circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf. In dit internationale project wordt onder andere geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op zes gebieden: water, energie, verpakkingen, afval, accommodaties en gezamenlijke inkoop. Hiervoor gaan in Zeeland 20 ondernemers aan de slag met hun circulaire vraagstukken.

Lees meer over het project FACET
 

Voucher Versterken Innovatievermogen en Proces- en Prestatieverbetering

Zeeuwse mkb-ondernemers die het innovatievermogen van hun bedrijf willen vergroten óf hun processen en prestaties willen verbeteren, komen in aanmerking voor een speciale regeling van Provincie Zeeland en NV Economische Impuls Zeeland.

Meer informatie vind je op deze pagina.