Werkwijze van het Zeeuws ParticipatieFonds

Bedrijven met een proactieve houding, pragmatische aanpak die snel kunnen schakelen hebben de voorkeur.

Een investeringstraject is intensief en vraagt ook van de ondernemer, dat hij hier voldoende tijd voor vrij maakt en de relevante gegevens verstrekt. Er wordt gestreefd naar een kortdurend traject. Gewoonlijk is er binnen drie tot vier maanden een deal. Dit is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

Vliegende start

Om een vliegende start te kunnen maken zijn een aantal documenten nodig:

  • Een door een financieel deskundige geaccordeerd businessplan, waarin een financiële prognose is opgenomen voor de komende drie tot vijf jaar.
  • De laatste 2 jaarrekeningen.
  • Recente tussentijdse cijfers.

Proces investeringsvoorstel

Met de door de ondernemer aangeleverde documenten en enkele gesprekken met de ondernemer en zijn/haar team wordt een quickscan opgesteld. Deze quickscan wordt voorgelegd aan het ZPF-bestuur en het Investeringscomité.

Indien vanuit de quickscan een ‘go’ volgt kan vervolgens worden aangevangen met het opstellen van het investeringsvoorstel. Onderdeel hiervan zijn:

  • Onderhandelingen over de termsheet (voorwaarden m.b.t. waardering, zeggenschap, exit e.d).
  • Een teamanalyse, interviews en analyse trackrecord.
  • Een due diligence, al dan niet deels uitgevoerd door een externe deskundige.

Tenslotte presenteren de ondernemer en zijn team aan het investeringscomité, waarna een definitief besluit wordt genomen of er wordt geïnvesteerd. Dit besluit wordt dezelfde dag teruggekoppeld aan de ondernemer, waarna bij een positief besluit de middelen doorgaans binnen een week beschikbaar worden gesteld.

Proces aandeelhouder

Als aandeelhouder willen we graag een actieve rol spelen als sparringpartner en indien nodig middels hands-on begeleiding op diverse gebieden die van belang zijn bij strategievorming en uitrol hiervan. Dit is altijd maatwerk en in overleg met de ondernemer. Als ZPF willen we alleen investeren in bedrijven die hier nadrukkelijk voor open staan.

De investeringshorizon van het ZPF is doorgaans vijf jaar, daarna volgt een exit. Hierover worden bij aangaan van de participatie heldere afspraken gemaakt. Een exit kan middels terugkoop van aandelen door ondernemer(s), bedrijf of verkoop aan een strategische partij plaatsvinden. Jaarlijks wordt de exit strategie tijdens de aandeelhoudersvergadering besproken.