Financiering voor bedrijven in de vrijetijdseconomie

Toerisme is een topsector voor de Zeeuwse economie. Om te werken aan een gebalanceerde en sterke vrijetijdssector is het toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 vormgegeven.

Het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland verstrekt leningen voor de kwaliteitsverbetering, innovatie en verduurzaming van bedrijven in de vrijetijdssector en draagt daarmee bij aan het toekomstbeeld Bestemming 2030. Mkb-bedrijven kunnen een lening aanvragen om te investeren in hun toekomstplan. Denk aan plannen voor energietransitie, innovatieve conceptontwikkeling, circulair bouwen of natuur- en landschapsontwikkeling.

Het fonds biedt kansen

"Financiering vinden voor dit soort innovatieve plannen is vaak lastig. Het fonds biedt ondernemers een nieuwe kans. Het is een mooie ontwikkeling dat vanaf 2024 een bredere groep bedrijven in de Vrijetijdseconomie deze lening kan aanvragen."

Yvonne Braamse-Joosse, Investment Manager

Kansen voor ondernemers

Het fonds biedt bedrijven verschillende voordelen. Door de beschikbare financiering kunnen plannen voor verduurzaming, landschapsontwikkeling en onderscheidend aanbod versneld gerealiseerd worden. Daarnaast kan de lening uit het fonds gecombineerd worden met andere vormen van financiering waardoor de slagingskans van de financieringsaanvraag sterk toeneemt.

Meer over het fonds

Inspelen op de marktbehoefte

In 2023 is er een pilot uitgevoerd om de financieringsbehoefte in de markt te onderzoeken. Bedrijven die eerder niet in aanmerking kwamen voor het fonds namen hieraan deel. De beschikbare middelen voor de pilot zijn ingezet om in een korte periode verschillende bedrijven te helpen bij de realisatie van hun toekomstplan: van verduurzaming en conceptontwikkeling bij een hotel tot de realisatie van een bezoekerscentrum. Hiermee is de pilot succesvol afgerond en kan het fonds voor een bredere groep ondernemers opengesteld worden.

Samenwerking met financiers

Het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland wordt uitgevoerd door Impuls Zeeland en kan rekenen op support van brancheorganisatie HISWA-RECRON en banken. In totaal bedraagt het Fonds € 6 miljoen waarvan een deel afkomstig is vanuit de Regio Deal van Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Neem contact met ons op

Ga met ons in gesprek

Benieuwd of jouw bedrijf in aanmerking komt voor financiering uit het fonds verblijfsrecreatie? Neem contact op met onze Investment Manager Yvonne Braamse-Joosse

Yvonne Braamse-Joosse

Investment Manager