Indien de energiekosten van jouw bedrijf een aanzienlijk deel van de totale bedrijfskosten uitmaken, kun je hoogstwaarschijnlijk in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.. Via de website van de RVO kun jij je abonneren op updates over deze regeling en op de hoogte blijven van het moment waarop je een aanvraag kunt indienen.

Wanneer komt een onderneming in aanmerking?

Je kunt de TEK-regeling aanvragen als jouw onderneming energie-intensief is. Dit betekent dat door het soort werk wat gedaan wordt jouw bedrijf veel energie verbruikt.

Hoe werkt deze regeling? En hoe komt u aan een overbrugging?

In het kort komt de TEK erop neer dat jij als bedrijf een vergoeding kunt krijgen van 50% van de gestegen energiekosten, met een maximumvergoeding van € 160.000.

Voorwaarden TEK

Je kunt in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten als u voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Je heeft een mkb-onderneming.
  • Je staat ingeschreven bij de KvK.
  • Het jaarlijkse verbruik is > 5.000 m3 gas óf > 50.000 kWh elektriciteit.
  • Minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (dan krijgt je het label ‘energie-intensief mkb’).
  • De grootte van jouw bedrijf is maximaal 250 medewerkers.
  • Je draait een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.

Hoeveel TEK-subsidie krijgt u?

Je kunt via de TEK 50% van de energiekostenstijging terugkrijgen. Het gaat dan om de kostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is:

  • € 1,19 per m3 gas
  • € 0,35 per kWh elektriciteit

De maximale energiecompensatie die je kunt krijgen is € 160.000. Voor landbouwbedrijven, zoals tuinders of tuinbouwondernemingen, geldt vanaf 28 oktober 2022 ook een maximumvergoeding van € 160.000 (was € 62.000).

TEK-subsidie aanvragen

Je kunt de Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023.

Updates en verdere informatie TEK

Je kunt updates en informatie over de TEK via e-mail ontvangen als u het online formulier(externe link) invult bij RVO.

Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb'ers die via verduurzaming energiekosten verlagen

Het kabinet heeft bovendien voor het mkb € 500 miljoen extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar gesteld en de BMKB Groen-regeling geopend. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u informatie over deze regeling. Het kabinet verstrekt garanties zodat mkb’ers in verduurzaming kunnen investeren en daarmee de energiekosten kunnen verlagen.

Direct aanvragen