Twan Vermeulen is projectbegeleider van de bedrijfsvergelijkingsgroepen bij Impuls Zeeland. Ook was hij 25 jaar lang eigenaar van camping de Pekelinge in Oostkapelle. De kracht van samenwerking, kent Twan als geen ander. Kort nadat hij de camping overnam van zijn ouders, sloot hij zich aan bij het promotioneel samenwerkingsverband Zeeland Campings, dat later opging in Ardoer.com. Hierin werkten meer dan 30 campings door heel Nederland samen. Het doel van deze samenwerking? Niet zelfstandig de camping promoten en geld uitgeven, maar het budget juist in één pot stoppen en gezamenlijk besteden.

Goede score blijkt lage score

25 jaar lang kon de ondernemer zijn bedrijf vergelijken met de andere campings in het samenwerkingsverband. Dat leverde bijzondere inzichten op. Twan: “Mijn ouders zeiden altijd dat de gasten het meest tevreden waren over het sanitairgebouw. Toen ik mij 2 jaar later aansloot bij het samenwerkingsverband, bleek ons sanitairgebouw juist de laagste score te hebben ten opzichte van de sanitairgebouwen op de andere campings.

Mijn ouders waren verbijsterd. Toch was het logisch: zij vergeleken het sanitairgebouw met de andere faciliteiten op hun eigen camping. En níet met het sanitair op andere campings. Ze vergeleken dus eigenlijk appels met peren.”25 jaar lang vergeleek ondernemer Twan Vermeulen zijn camping met andere campings uit het samenwerkingsverband.

25 jaar lang vergeleek ondernemer Twan Vermeulen zijn camping met andere campings uit het samenwerkingsverband

Van kwaliteitscheck naar waardevolle managementinformatie

Met de andere ondernemers werkte Twan ook samen op het gebied van promotie en productinkoop. Belangrijk was dat alle aangesloten bedrijven aan bepaalde kwaliteitseisen voldeden. Daarom werd de kwaliteit van elke camping gecontroleerd met gastenquêtes, die vervolgens per camping met elkaar werden vergeleken.

Twan: “Zo werd duidelijk hoe jouw camping scoorde ten opzichte van de groep. Deze controles gaven iedereen waardevolle managementinformatie, waarover we vervolgens met elkaar in discussie konden gaan. Die discussies leverden op hun beurt weer waardevolle inzichten op voor elk individuele camping.”

De kracht van bedrijfsvergelijkingsgroepen

Twan is inmiddels geen camping-eigenaar meer. Hij is afgestudeerd bedrijfseconoom en begeleidt al jaren bedrijfsvergelijkingsgroepen voor een groot samenwerkingsverband. Sinds kort begeleidt hij ook bedrijfsvergelijkingsgroepen bij Impuls Zeeland. Hierbij draait het om het verzamelen van bedrijfsinformatie van de deelnemende bedrijven. Van alle (financiële) cijfers wordt een gemiddelde berekend, en elk bedrijf in de groep wordt gespiegeld aan dit groepsgemiddelde.

Hierdoor wordt het voor de deelnemende ondernemers duidelijk hoe hun bedrijf scoort ten opzichte van de andere bedrijven. De bedrijfsvergelijkingsgroepen zijn er onder meer voor (mini)campings, hotels en bedrijven in de horecasector.

Twan Vermeulen leidt de bedrijfsvergelijkingsgroepen voor toerisme namens Impuls Zeeland

Signaleringsmiddel

Twan: “Uit de discussies haal je als ondernemer veel inzichten: ‘Hé, die ondernemer bespaart veel kosten door deze oplossing, misschien moet ik mij hier ook eens in verdiepen’. Om vervolgens informatie op te halen bij die concullega. Het delen van informatie geeft niet direct alle oplossingen, maar werkt als een signaleringsmiddel. Ondernemers ontdekken hun zwakke punten, verdiepen zich hier verder in en krijgen vervolgens hulp van de andere ondernemers.”

"Het delen van informatie werkt als een signaleringsmiddel: ondernemers ontdekken hun zwakke punten.”

Samenwerken gaat verder dan kennisdeling

De bereidheid om kennis te delen is onder ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdssector groot, merkt Twan. Toch gaat die bereidheid vaak over het delen van kennis ná afronding van een project. Het zou nóg beter zijn als ondernemers al eerder de koppen bij elkaar staken en ideeën uitwisselden. Om vervolgens samen een project te runnen.

Twan: “Door gestructureerd met elkaar over bepaalde problemen, kwaliteitszorg, kosten en opbrengsten, innovaties of gastentevredenheid na te denken, kan je opboksen tegen de efficiency-voordelen van de grote concerns.”

Voor toeristische ondernemers zijn samenwerkingsvouchers beschikbaar.

Buiten de kaders: kijk verder dan je eigen bedrijf

Gestructureerde samenwerkingen vinden volgens Twan helaas nog te weinig plaats. “Veel ondernemers blijven binnen de kaders van hun eigen bedrijf, waardoor ze kansen laten liggen. Ik zeg niet dat je als ondernemer op élk aspect moet samenwerken, maar wel dat je op z’n minst moet inventariseren wat er aan samenwerking mogelijk is en jezelf moet afvragen of je met meer mensen méér kan bereiken dan alleen.”

“Veel ondernemers blijven binnen de hekken van hun eigen bedrijf, waardoor ze kansen laten liggen”

Van vrijwillig naar professioneel

“Binnen de Zeeuwse vrijetijdssector zijn er gelukkig al wel samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals bijvoorbeeld Dagattracties Zeeland, Groepen Zeeland en Mijn lievelingsplek (minicampings)”, legt Twan uit. “De samenwerking drijft meestal op het enthousiasme van een beperkt aantal vrijwilligers. Dat maakt het kwetsbaar. Vanzelfsprekend komen er namelijk ook mensen bij die een minder grote bijdrage leveren. Wanneer de kartrekkers op den duur stoppen, is de kans groot dat de hele samenwerking stopt. Daarom is het belangrijk dat een project loskomt van vrijwilligerswerk en al snel een gestructureerd karakter krijgt.”

Hoe pak je dat als ondernemers aan? Twan: “Laat zo snel mogelijk werk uitvoeren door een betaalde kracht. Dat mag ook één van de bestaande kartrekkers zijn. Als je maar zorgt dat de vrijblijvendheid verdwijnt. Hierdoor krijgt de samenwerking een zakelijk karakter en heeft het een veel grote kans van slagen.”

Sluit je aan

Twan: “Er is ontzettend veel kennis bij elkaar te halen. Tegen ondernemers in de vrijetijdssector zou ik daarom willen zeggen: zoek in jouw branche een groep van 10-20 ondernemers bij elkaar om samen kennis te delen. Impuls Zeeland helpt jullie graag verder.”

Terug naar overzicht >>
Neem contact met ons op.

Wij helpen je graag verder!

Heb je interesse om je aan te sluiten bij de bedrijfsvergelijkingsgroepen? Neem contact op met extern adviseur Twan Vermeulen. Hij helpt je graag verder.

Stefan Coppoolse

Projectmanager Vrijetijdseconomie