Symbioses for Growth (S4G)

Symbioses for Growth (S4G) zoekt kansen voor industriële symbiose voor het MKB in Zeeland en West-Brabant. Door bedrijven aan elkaar te koppelen kunnen concrete samenwerkingskansen ontstaan om  (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Deze uitwisselingen kunnen leiden tot kostenbesparing, leveren een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleren innovatie.  

Doelen

Het hoofddoel van S4G is het versterken van de circulaire economie en zorgen voor een betere verankering van bedrijven in de regio. Daarnaast kan het van toegevoegde waarde zijn voor bedrijven die zich in Zeeland of West-Brabant willen vestigen, omdat onder meer de uitwisseling van (rest)stromen financieel gunstig kan zijn.

Werksessies

Onder de noemer S4G worden kosteloze bijeenkomsten en werksessies georganiseerd voor de bedrijven om samenwerkingen te realiseren en versnellen. Tijdens de werksessies wordt bekeken welke (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovaties bedrijven hebben. Deze uitwisselingen kunnen leiden tot kostenbesparing, leveren een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleren innovatie. Op deze manier versterken we samen de regionale economie. 

De eerste bijeenkomst die is georganiseerd leverde maar liefst 91 potentiële matches op. De resultaten uit alle bijeenkomsten worden verzameld in een database. Dat zorgt ervoor dat er verbindingen kunnen worden gemaakt over de werksessies heen. Op die manier kunnen meer mogelijke samenwerkingen worden geïdentificeerd waardoor de kans op matches tussen bedrijven vergroot wordt.  

Betrokken partijen

Binnen het S4G platform zijn de volgende partijen betrokken: Rewin, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en NV Economische Impuls Zeeland vormen het uitvoerende team dat werksessies organiseert en cross-sectorale symbioses faciliteert.
Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Ministerie van EZ, Vitaal Sloegebied & Kanaalzone, Smart Delta Resources, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Regio West-Brabant en North Sea Port ondersteunen het initiatief