Van elkaar leren

Frank Wilthagen van familiebedrijf Vleeswaren Wilthagen uit Tholen was aanwezig tijdens beide sessies: “Ik vind de opzet van de sessies heel goed werken ook in samenwerking met de gemeente. Je zit met ondernemers uit de regio samen en je komt erachter wat je aan elkaar kunt hebben; is het niet tijdens de avond zelf dan wel voor in de toekomst”.

Jozua Lagendijk van Seasun was net als Frank op 25 mei aanwezig in Middelburg en raakte geïnspireerd door zijn verhaal: een collega-ondernemer uit Tholen vertelde dat zij stromen uit knabbelspek kunnen aanbieden als component voor brandstof in auto’s. Er zijn heel veel mogelijkheden en alles wat ik hier leer neem ik mee als bagage.”

Verspilling tegengaan

Seasun is gespecialiseerd in het telen van tomaten en paprika’s, “Wij zijn actief in de tuinbouw en de natuur verspilt normaal gesproken niks, zo’n werksessie draagt eraan bij om op een positieve manier te kijken naar de verwaarding van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie.” Jozua vervolgt: “Echt even met de poten op tafel gecombineerd met relevante onderzoeken en presentaties die goede gesprekken met de aanwezigen opleveren, het is alles behalve een statisch geheel.”

“We kijken naar hoe de winkel van 2030 eruit ziet, je moet nu al beginnen om de omschakeling naar alternatieve werkprocessen en producten te maken.” – Adriaan van Moort, Voorzitter Vereniging Nederlandse Visspecialisten

Dat de aarde niet onuitputtelijk is en we moeten gaan kijken hoe het beter moet, is duidelijk. Adriaan van Moort, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Visspecialisten zegt: “We kijken naar hoe de winkel van 2030 eruit ziet, je moet nu al beginnen om de omschakeling naar alternatieve werkprocessen en producten te maken. In deze sessies word je bij de hand genomen om samen met collega’s vergelijkbare vraagstukken te bekijken, je komt zo makkelijker tot een oplossing.”

Een bloeiend netwerk

”Een reststroom van de ene producent kan grondstof zijn voor de andere producent. Heel mooi dat Symbiosis4Growth partijen bij elkaar brengt waardoor uiteindelijk minder natuurlijke bronnen aangesproken hoeven te worden.” – Caroline Verwijs, directeur Krijn verwijs B.V.

Daphne d'Hont van Impuls Zeeland: "Samen met Food Delta Zeeland hebben we ondernemers uit de voedingsmiddelenindustrie samengebracht om in kaart te brengen met welke reststromen ondernemers blijven zitten na het productieproces, maar ook om te kijken wie wat van elkaar kan hergebruiken." Caroline Verwijs van Krijn Verwijs vult aan:” Een reststroom van de ene producent kan grondstof zijn voor de andere producent. Heel mooi dat Symbiosis4Growth partijen bij elkaar brengt waardoor uiteindelijk minder natuurlijke bronnen aangesproken hoeven te worden.”

In de regio Zeeland en Noord-Brabant hebben bijeenkomsten georganiseerd door Symbiosis4Growth een waardevol bestand opgeleverd. Dit bestand omvat gegevens van 230 bedrijven, 1400 reststromen en 475 potentiële matches. Momenteel zijn er tussen de 25 en 30 daadwerkelijke partnerschappen ontstaan waarbij het “afval” van het ene bedrijf wordt getransformeerd tot een nieuw product door een ander bedrijf.

Matches

Van houtafval en maiskolven tot 18.000 vierkante meter dakoppervlak; wat voor de één afval of overschot is, kan voor de ander zeer bruikbaar zijn! In de Thoolse Courant de Eendrachtbode verscheen een mooi artikel over de werksessie van 9 mei ©Pieter Heijboer

Avond over verduurzaming in het gemeentehuis van Tholen

Betrokken partijen

Binnen het S4G platform zijn de volgende partijen betrokken: Impuls Zeeland, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant vormen het uitvoerende team dat werksessies organiseert en cross-sectorale symbioses faciliteert.

Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Waterschap Brabantse Delta ondersteunen het initiatief.

Meer weten over deze werksessies?

Heb jij reststromen en wil je deze op een efficiënte manier verwaarden? Neem dan contact op met onze projectmanager.

Jesse Leemeijer

Projectmanager Circulaire economie & energietransitie