Pilots duurzaam watergebruik

Recreatiesector gaat water duurzaam (her)gebruiken

Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. Impuls Zeeland gaat samen met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en drie ondernemers kijken naar de mogelijkheden voor water besparing of circulair watergebruik voor de recreatiesector.

Ontwikkelen en uitvoeren pilots

Het project duurzaam watergebruik wordt uitgevoerd met Camping & Villapark de Paardekreek (Kortgene), Camping Weltevreden (Zoutelande) en Camping Olmenveld (Serooskerke). De pilots richten zich op diverse methoden van watergebruik en dragen bij aan een lagere milieubelasting, verminderd en efficiënter watergebruik, maar ook hergebruik van water.

  • Camping & Villapark de Paardekreek: Het verse water waarmee het zwembad wordt aangevuld (suppletiewater) hergebruiken voor bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen.
  • Camping Weltevreden: IJzer en zout uit regenwater en grondwater filteren om dit water te hergebruiken voor de toiletten. 
  • Camping Olmenveld: Zuiveren van medische resten om afvalwater opnieuw beschikbaar te maken voor omliggende landbouw. 

Beleving gasten waterverbruik

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme doet tijdens de pilots onderzoek naar de vakantiebeleving van de gast: wat merken zij van de pilots en welke invloed heeft dit op hun vakantiebeleving? Ook kijken ze naar de bewustwording bij gasten. Gaan gasten bijvoorbeeld bewuster om met waterverbruik als ze zien dat ondernemers dat ook doen? En zo ja, nemen ze dat bewuste watergebruik mee naar huis?

Meer informatie

Het project is gestart per februari 2021 en loopt tot juli 2023. Opgedane kennis uit het project wordt gedeeld met de sector. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met projectmanager Helen Roskam.

Het pilotproject is onderdeel van het Zeeland in Stroomversnelling subsidietraject en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.