OPZuid

OPZuid is een programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen. Het geld voor dit programma komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Regeling

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en technisch vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat er minder koolstof uitgestoten wordt.

Voor de periode 2021-2027 stelt de Europese Unie met dit fonds 105 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk en de Provincies dragen hier financieel aan bij. Daarnaast betalen ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden mee aan projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Het totale bedrag voor projecten in Zuid-Nederland wordt geschat op 105 miljoen euro.

Op de webpagina over OPZuid en in de factsheet is meer informatie te vinden over de openstellingen en voorwaarden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Yvonne Braamse-Joosse via yvonnebraamse@impulszeeland.nl. Via dit formulier is het mogelijk om je aan te melden voor de voorlichtingsbijeenkomst op 21 april a.s. in Vlissingen.