De Raad van Commissarissen (RvC) houdt zich bezig met standaard taken, zoals het vaststellen van de begroting en het jaarplan, het goedkeuren van het jaarverslag, personeel, de meerjarenstrategie en het begeleiden van de aandeelhoudersvergadering. Ook houdt de RvC zich bezig met de medewerkerstevredenheid en sparren ze met de directie over actuele zaken en onze strategie. Ze werken nauw samen met onze aandeelhouders en zorgen ervoor dat we kritisch naar onszelf blijven kijken.

"Toezicht houden is balanceren tussen meedenken en toetsen. Enerzijds zijn wij als Raad van Commissarissen heel geïnteresseerd, houden we goed in de gaten wat er regionaal, nationaal en internationaal gebeurt en voorzien we de directie van advies. Anderzijds willen we niet op de directiestoel gaan zitten, zijn we terughoudend in concrete zaken en toetsen we vooral of de organisatie zich aan de samen uitgezette strategie houdt." Jan Willem Weck, voorzitter RvC

Jan Willem Weck (voorzitter)

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Energie Beheer Nederland BV (EBN)
 • Lid Bestuur "Talent naar de Top"
 • Voorzitter RvT "Buddy Netwerk"
 • Moderator Comeniusleergangen

Hester Bijl (commissaris)

Nevenfuncties:

 • Rector Magnificus van Universiteit Leiden
 • Lid van de Raad van Toezicht van TNO
 • Lid van het bestuur van Stichting Leiden Bioscience Park

Edie Engels (vicevoorzitter en commissaris)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Producenten Organisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
 • Commissaris van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
 • Dagelijks Bestuurslid van de Zeeuwse Milieufederatie, momenteel penningmeester
 • Lid van de Raad van Advies van Twinnovate BV

Rien de Bruine (commissaris)

Nevenfuncties:

 • Directielid bij Meijer Beheer B.V.
 • Voorzitter Advisory Committee bij Bolster Investments Partners
Meer over Impuls Zeeland