ma, 10-02-2020, 13:50
Nieuwsbericht

Kick-off gezamenlijke Financieringstafel West-Brabant/Zeeland 

Zeeland en West-Brabant bundelen krachten om de vraag van mkb-ondernemers en het aanbod van financiers bij elkaar te brengen in een Financieringstafel. De financiers brengen kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden in om een ondernemer verder te helpen met een vraagstuk. Zo krijgen ondernemers toegang tot kennis en een extra zetje richting financiering. Deze samenwerking tussen Zeeland en West-Brabant  is uniek en stimuleert de regionale economie.  De eerste gezamenlijke Financieringstafel vindt plaats op 10 februari aanstaande in Vlissingen.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant heeft het initiatief genomen voor de Financieringstafel West-Brabant, die gestart is in september 2019. Het afgelopen jaar zijn er al drie sessies geweest en zijn  meerdere ondernemers vooruit geholpen. 

Succesvoller financiering verkrijgen

Het is voor ondernemers soms lastig om een juiste financiering te vinden. Er is een zeer divers aanbod van financiering voor mkb-ondernemers in verschillende levensfasen. Aan tafel zitten banken en andere financiers zoals investeringsmaatschappijen, fondsen, leningen, crowdfunding, business angels en kredietunies. Een ondernemer krijgt de mogelijkheid om zich in één keer aan diverse partijen te presenteren en met hen in gesprek te gaan over hun plan en het financieringsvraagstuk. 

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland; “Ondernemers zijn de ruggengraat van de economie. Ondersteuning in netwerk en financiering kan voor hun soms net het verschil maken om hun plannen te realiseren. Door aanwezigheid van zowel publieke als private partijen zijn de financieringstafels een ideale plaats om een overzicht te krijgen van andere financieringsmogelijkheden. En innovatie eindigt niet bij de provinciegrens, de samenwerking met West-Brabant kan zo een extra impuls geven aan de economische ontwikkeling.”

Arie Meeuwissen, voorzitter Financieringstafel West-Brabant/Zeeland; “Mooi om te ervaren dat we ondernemers kunnen helpen met een passende financiering of subsidie voor hun ideeën en ambities. Hierdoor dragen we concreet bij aan innovatief ondernemerschap in Zuid West Nederland”.

Deelnemende partijen

Tot de vaste deelnemende partijen behoren Rabobank, ABN AMRO, ING, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Stichting MKB Financiering, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), NV Economische Impuls Zeeland, De Breed & Partners en InvestorMatch. Afhankelijk van de inhoud van de casus kunnen andere partijen aanschuiven. 

Dick ten Voorde, algemeen directeur Impuls Zeeland; ‘’Wij zien de Financieringstafel als een verbinding tussen ondernemers, financiers en onze fondsen InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds. Een logisch gevolg van onze functie als eerste aanspreekpunt voor innovatieve starters en groeiers.’’

Henk Rosman, directeur REWIN;  “Een positieve ontwikkeling dat West-Brabant en Zeeland de krachten bundelen en samen het succes van vorig jaar een vervolg geven. REWIN, Impuls Zeeland en de financieringspartners zijn complementair en effectieve bundeling van regionale krachten levert schaal- en netwerkvoordelen op. Zo biedt deze samenwerking ondernemers toegang tot meer kennis en financieringsmogelijkheden én een uitgebreider netwerk.”

Samenwerking stimuleren

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt Impuls Zeeland en REWIN bij het opstarten van deze gezamenlijke Financieringstafel. Provincie Zeeland subsidieert het Zeeuwse onderdeel van de financieringstafel, passend binnen de richtlijnen van het MKB-actieplan. 

Ook aanschuiven?

Eens in de zes weken komt de financieringstafel bij elkaar om pitches van ondernemers te horen en hen adviezen te geven. De komende financieringstafels vinden plaats op:

•    26 maart 2020 in Roosendaal
•    7 mei 2020 in Roosendaal
•    18 juni 2020 in Vlissingen

Wilt u als ondernemer ook aanschuiven? Neem dan voor meer informatie en aanmelden contact op met Yvonne Braamse, Impuls Zeeland: yvonnebraamse@impulszeeland.nl of Mathijs van Campenhout, REWIN: m.vancampenhout@rewin.nl