di, 06-02-2018, 11:41
Nieuwsbericht

Succesvolle eerste bijeenkomst Kennis- en Innovatienetwerk toerisme

Impuls heeft, samen met Kenniscentrum Kusttoerisme en TOZ, op 1 februari de eerste bijeenkomst van het Kennis- en Innovatienetwerk Toerisme georganiseerd.

Inhoudelijke ambities

Twintig deelnemers hebben in DOK41 in Vlissingen nagedacht over de inhoudelijke ambities voor de sector in Zeeland en hoe dit blijvend op een goede manier te organiseren. Een volgende bijeenkomst vindt plaats in maart waarin het business model van de toekomstgerichte samenwerking verder wordt ingevuld.

Deelnemers

Deelnemers waren leden van het koepelplatform van de toeristische brancheorganisaties Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), branche-vertegenwoordigers en ondernemers. Daarnaast was ook vertegenwoordiging vanuit Provincie Zeeland aanwezig.

Campus Zeeland

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van Campus Zeeland om de kennis en innovatie infrastructuur van de toeristische sector te versterken. De realisatie van het Kennis- en Innovatienetwerken is één van de doelstellingen van Campus Zeeland