25-10-2017

DONG Energy licht plannen Borssele 1&2 toe tijdens bijeenkomst Energy Port Zeeland

Op 25 oktober 2017 zal DONG Energy tijdens een bijeenkomst van Energy Port Zeeland de plannen met het windpark Borssele 1&2 toelichten. Tijdens deze bijeenkomst geven Jasper Vis (directeur Nederland) en Claus Bøjle Møller (project directeur) van DONG Energy meer inzicht haar werkwijze bij de aanleg van het windpark.

Deze bijeenkomst is interessant voor Zeeuwse bedrijven die actief zijn in de offshore wind sector omdat DONG Energy aan heeft gegeven de mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven uit de regio te onderzoeken. Medio september volgt de definitieve uitnodiging en het definitieve programma van de bijeenkomst, die zal plaatsvinden van circa 14:00 uur tot 18:00 uur. Wie interesse heeft nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Energy Port Zeeland te ontvangen kan dat aangeven via energyport@zeeland.nl.

DONG Energy kiest Vlissingen voor Borssele 1&2

DONG Energy en Zeeland Seaports hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het windpark Borssele 1&2. DONG Energy wil de bouw en het onderhoud van het windpark uitvoeren vanuit Vlissingen Buitenhaven. DONG en Zeeland Seaports hebben afgesproken om de exacte locatie en voorwaarden de komende maanden verder uit te werken. Een definitieve overeenkomst wordt getekend als er overeenstemming is over alle voorwaarden.

Eén van de grootste windparken ter wereld

Borssele 1&2 wordt één van de grootste windparken ter wereld (752MW) en heeft een goede basis nodig voor het onderhoud en de operatie van het windpark. DONG Energy heeft soortgelijke onderhoudsbases ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken.