Bijeenkomst 26 september

Zeeuwse mkb'ers kunnen tijdens de informatiemiddag aan tafel met TenneT en Stedin.

De bedrijven krijgen dan informatie over de netcongestie en innovatieve mogelijkheden rondom onder andere smart energy hubs en energieopslag. Ook is de bijeenkomst bedoeld om bij bedrijven op te halen tegen welke problemen zij denken aan te lopen. Impuls Zeeland, VNO-NCW Zeeland en Provincie Zeeland organiseren de informatiemiddag.

Aanmelden informatiemiddag


Oplossingen netcongestie zijn nodig

Werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland heeft een enquête onder ondernemers uitgezet en heeft de afgelopen weken veel bezorgde ondernemers gesproken die zich afvragen hoe zij hun toekomstplannen kunnen realiseren zonder een adequate aansluiting op het elektriciteitsnet. Eric de Ruijsscher, voorzitter VNO-NCW Zeeland, vindt het van het grootste belang dat de netbeheerders met zowel het bedrijfsleven als de overheid snel om de tafel gaan zitten: “De onzekerheid over de energievoorziening in Zeeland is onaanvaardbaar. Bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn en daarmee staat het vestigingsklimaat in onze provincie zwaar onder druk. Creativiteit en flexibiliteit is nu essentieel om oplossingen te vinden. Wij zetten onder meer in op de inrichting van lokale energienetwerken op bedrijventerreinen. Daarvoor is de medewerking van de netbeheerders en overheid onmisbaar.”

Meldpunt Impuls Zeeland

In aanloop naar deze bijeenkomst roepen we Zeeuwse ondernemers om hun (verwachte) problemen vanwege de aangekondigde stop te melden. Dit kan via ons meldpunt.

“Ondanks dat het vakantie is, hebben tientallen ondernemers zich bij ons gemeld. Veel van deze meldingen zijn ondernemers die nog geen concrete plannen hebben ingediend, dus nog niet op de wachtlijst staan, maar wel ideeën hebben voor de toekomst. Zij maken zich zorgen over hoe het bedrijf zich nu verder kan ontwikkelen. Op die lijst staan ook internationale bedrijven die zich hier wilden vestigen en nu hun plannen in rook zien opgaan. Een aantal van deze bedrijven kan juist een bijdrage leveren aan de energietransitie”, aldus Albert Meiresonne, manager internationaliseren bij Impuls Zeeland.

Handen ineengeslagen

Naast de bijeenkomst op 26 september vinden meer gesprekken plaats over netcongestie in Zeeland. VNO-NCW, Impuls Zeeland en Provincie Zeeland hebben de handen ineengeslagen. Binnenkort komen de partijen, waar nodig samen met netbeheerders, bijeen om een goede oplossing te vinden voor dit probleem. Vandaag werden onderling de resultaten van een enquête onder de leden van VNO-NCW en de meldingen van het meldpunt uitgewisseld. Er staat nog meer op de rol.

Op 1 september komt de Energieraad weer bijeen. In deze raad komen vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en leveranciers van elektriciteit en gas samen om grote vraagstukken te bespreken. Op donderdagavond 7 september staat een online sessie voor Raadsleden en Statenleden gepland. Opvolgend vindt op woensdag 13 september een overleg plaats met de wethouders van de Zeeuwse gemeenten.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Onze rol is zorgen dat gesprekken gevoerd blijven worden en dat de gevolgen snel en scherp in beeld komen. Daarnaast hebben we een aanjagende rol voor een aantal projecten die we moeten versnellen. Een voorbeeld is de 380kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Hierover voeren we deze week nog overleg met de minister van Energie en Klimaat. Dit geldt ook voor andere projecten. Nog té vaak verzanden deze in procedures. Dit moet beter. Het gebruiken van onze kennis van Zeeland, haar ondernemers en het sneller meebewegen helpt.”

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag verder

Vragen over dit item? Wij helpen je graag verder. Ga in gesprek met onze projectmanagers.

Kees-Jan Grin

Projectmanager Circulaire Economie & Energietransitie

Albert Meiresonne

Manager Internationaliseren

Dick ten Voorde

Algemeen directeur