Met ingang van 2023 is drs. M.A. (Rien) de Bruine MSRE benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Impuls Zeeland. Rien (51) is een geboren Goesenaar, heeft diverse functies binnen het bankwezen bekleed en is op dit moment directielid bij Meijer Beheer B.V. Daarnaast heeft hij een nevenfunctie als voorzitter Advisory Committee bij Bolster Investments Partners.

Mede door deze functies heeft hij ruime kennis en ervaring met het (Zeeuwse) bedrijfsleven, financiën en investeringsfondsen. Daarnaast is Rien een prettige, op samenwerking gerichte persoonlijkheid. Hij is in staat om tot een onafhankelijk, en waar nodig kritisch, oordeel te komen en is daardoor een waardevolle toevoeging aan de RvC van Impuls.

Kijk voor meer informatie op zijn LinkedIn