In 2023 hebben de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) opnieuw duizenden startups, scale-ups en innovatieve mkb-ondernemingen financieel en inhoudelijk ondersteund. Hierdoor konden deze ondernemingen verder groeien en werken aan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, netcongestie, duurzame voeding en klimaattransitie. De ROM’s verwachten dat de positieve bijdrage van het regionale mkb aan het verdienvermogen van Nederland de komende jaren verder groeit.

“De negen ROM’s zijn de drijvende kracht achter innovaties in het regionale mkb,” aldus Wendy de Jong, voorzitter van ROM-Nederland. “Door goed samen te werken kunnen we gezamenlijk vooruitgang boeken op actuele thema’s zoals slimme technologie voor agri business, innovatie voor onze defensie, hightech die onze industrie concurrerend houdt. We maken gebruik van kennis en netwerken door heel Nederland en brengen innovatieve mkb’ers beter in positie. Daarmee versnellen we innovaties zodat deze tijdig op de markt komen. De ROM’s verbinden Rijk met regio en zijn een belangrijke schakel tussen nationale doelen en innovatieve mkb-ondernemingen die daar dag in, dag uit samen met hun mensen mee bezig zijn. Zo helpen we ondernemers vooruit.”

Impuls bovenregionale samenwerking vanuit EZK
Een belangrijke rol hierin speelt de Meerjarenstrategie bovenregionale samenwerking 2024-2027, die de minister van EZK eind juni publiceerde. Met deze strategie kunnen de ROM’s hun werk voortzetten en innovatieve ondernemers in de regio blijven ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling. Zij maken daarbij gebruik van de eenmalige impuls van € 4 miljoen die de ROM’s eind 2023 ontvingen voor versterking van bovenregionale samenwerking. Zo komen innovaties die nodig zijn voor de noodzakelijke transities eerder op de markt en werken we aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De toekenning van € 2,5 miljoen euro in het kader van het Stimuleringsprogramma Energiehubs voor de ontwikkeling van energiehubs als belangrijke schakel in de energievoorziening van Nederland draagt daar nog eens extra aan bij.

Inzetten op innovatie en versterkte samenwerking
“We hebben met elkaar stappen gezet, maar ik roep op om te blijven inzetten op innovatie. Want innovatie raakt ons allemaal. Geef ondernemers daarom ook de ruimte om te innoveren. Regio’s spelen een belangrijke rol in veiligheid, woningnood en ruimtelijke ordening. Het bouwen van huizen, verbeteren van het vestigingsklimaat en verduurzamen van de industrie gaat echter niet vanzelf. Wij helpen innovatief mkb in de regio door deze complexiteit heen, zodat ze slimmer en duurzamer kunnen werken. Dat maakt de regionale benadering essentieel”, benadrukt De Jong. “Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid werken ROM’s in de regio’s aan en vanuit strategische innovatieagenda’s. Bovenregionaal samenwerken is essentieel om de innovatieve ecosystemen die er nu al zijn of zich nu ontwikkelen, verder te versterken. Zo kunnen de ROM’s de komende jaren een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verdienvermogen van het regionale mkb en daarmee aan het verdienvermogen van heel Nederland.”

Regionale ontwikkeling in 2023 in feiten en cijfers:

 • Innovatieprojecten: De ROM’s droegen in 2023 bij aan 474 innovatieprojecten, met een financiële omvang van meer dan €350 miljoen, gericht op onder andere energietransitie, voedseltransitie, grondstoffentransitie, gezond ouder worden, veiligheid en sleuteltechnologieën. Meer dan duizend bedrijven waren bij deze projecten betrokken.
 • Investeringen: De ROM’s investeerden €219 miljoen in 372 innovatieve mkb-ondernemingen. Bij 50% van de bedrijven die start-up en later-stage kapitaal aantrokken, waren de ROM’s betrokken. De totale investeringsportefeuille van de negen ROM’s omvat 1.104 ondernemingen.
 • Buitenlandse bedrijven: 138 buitenlandse bedrijven werden ondersteund bij nieuwe vestigingen en uitbreidingen. Deze bedrijven investeren de komende drie jaar €1,1 miljard in de Nederlandse economie en creëren of behouden daardoor meer dan 3.330 arbeidsplaatsen.
 • Handelsbevordering: Nederlandse mkb-ondernemingen werden ondersteund bij internationalisering van hun activiteiten via onder meer 194 internationale handelsactiviteiten, die informatie en buitenlandse contacten opleverden voor 4.200 deelnemers.
 • Totale omvang: Met een totaal fondsvermogen van €2,1 miljard, meer dan 600 medewerkers en een breed netwerk aan sociaal en intellectueel kapitaal, vormen de negen ROM’s regionale ecosystemen die ondernemers laten excelleren.

Voorbeelden van succesvolle projecten:

 • BOM – Protix: Insectenkweek om druk op het voedselsysteem te verlichten.
 • Horizon Flevoland – Econowind: Verduurzaming van de scheepvaart met de inzet van wind voor extra stuwkracht.
 • Impuls Zeeland – Sophyn Greens: Groentepasta van verse groenten, bijdragend aan de voedseltransitie.
 • IQ – Healthy Chronos: Datagedreven app voor beter herstel na kanker.
 • Liof – Healix: Van afgedankte touwen en netten uit de visserij en landbouw naar gecertificeerde circulaire polymeren.
 • NOM – Enatom: Virtuele snijzaal voor medische opleidingen.
 • Oost NL – Tala: Ontwerpt en bouwt kant-en klare duurzame houten huizen.
 • ROM InWest – Lgem: Innovatieve algenkweektechnologie voor duurzame voeding, cosmetica en farmacie.
 • ROM Utrecht – Nordsol: Bio-LNG van de hoogste kwaliteit en met de laagste CO₂-uitstoot.
Bekijk alle projecten