Recentelijk werd bekendgemaakt dat het hoogspanningsnet in Zeeland de maximale capaciteit heeft bereikt voor grootgebruikers, waardoor er geen ruimte meer is voor nieuwe en zwaardere zakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet. TenneT, in samenwerking met Stedin, heeft aangekondigd een congestieonderzoek te starten om te onderzoeken of het elektriciteitsnet tijdens drukke momenten kan worden ontlast. Gedurende deze onderzoeksperiode worden alle lopende en nieuwe aanvragen op een wachtlijst geplaatst.

Impuls Zeeland kondigt de lancering aan van een nieuw meldpunt voor Zeeuwse ondernemers die belemmerd worden door de aangekondigde stop voor zakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het meldpunt heeft tot doel de omvang en gevolgen van de netcongestie in kaart te brengen door ondernemers in staat te stellen hun cases te melden en zo bij te dragen aan het verkrijgen van een volledig beeld van de situatie.

"Als Impuls Zeeland hechten wij veel waarde aan de belangen van de Zeeuwse ondernemers. Het meldpunt biedt hen de mogelijkheid om hun ambities en belemmeringen met ons te delen, zodat we vanuit een totaalbeeld gezamenlijk passende oplossingen kunnen vinden. Het is van groot belang dat plannen voor verduurzaming gefaciliteerd kunnen blijven worden." aldus Dick ten Voorde, directeur van Impuls Zeeland.

Heb of verwacht jij problemen vanwege de aangekondigde stop op elektriciteitsaansluitingen? Door jouw case door te sturen draag je bij aan het inzichtelijk krijgen van de omvang en de consequenties van de netcongestie voor ondernemers. De resultaten nemen we mee in de overleggen met onze partners en de netbeheerder.

Voor meer informatie over het meldpunt en de acties van Impuls Zeeland met betrekking tot dit onderwerp, kunt u contact opnemen met: energie@impulszeeland.nl

Inventarisatieformulier: meld hier jouw case