Jaarverslag 2023

Dick Ten Voorde: "Impuls Zeeland is een organisatie die altijd denkt vanuit oplossingen en mogelijkheden. Na de aangekondigde stroomstop voor bedrijven in juli 2023 hebben we vanuit die gedachte onze toegevoegde waarde laten zien. Onze initiatieven en samenwerkingskracht hebben geleid tot het opzetten van een Taskforce om Zeeuwse bedrijven perspectief te bieden ondanks de netcongestie.

Samenwerking was ook de belangrijkste factor om diverse meerjarige projecten succesvol af te ronden, zoals het OPZuid-project Living Lab Autonoom Transport Zeeland en Zero Emissie Transport, die belangrijke vooruitgang in autonoom en emissievrij transport boekten. Ook het Europese project FACET leverde mooie resultaten op en zorgde voor een belangrijk vervolg met het 3ST-project, gericht op versnelling van verduurzaming.

Daarnaast voerden we constructieve gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wat waarschijnlijk leidt tot hun toetreden als aandeelhouder in 2024.

We namen afscheid van twee waardevolle RvC-leden en blijven trots op de bereikte resultaten en de toegevoegde waarde van ons team. We danken beide heren hartelijk voor hun jaren van toewijding en zijn blij te zien dat er goede opvolgers klaarstaan om het stokje over te nemen."

De resultaten van 2023 op een rijtje:

  • 50 innovatieprojecten met een totaal projectvolume van €36,8 mln
  • 22 investeringen met een totaal investeringsvolume van €5,5 mln
  • 2 vestigers met een totaal investeringsvolume van €3,8 mln

Impact van de resultaten op de SDG's:

  • Betaalbare duurzame energie: 9 projecten
  • Waardig werk en economische groei: 7 projecten
  • Industrie, innovatie en infrastructuur: 18 projecten
  • Verantwoorde consumptie en productie: 4 projecten
  • Klimaatactie: 12 projecten