Impuls Zeeland start in samenwerking met Dockwize, De Personeelsstrateeg, Crossminds en Schipper Accountants een pilot rondom bedrijfsopvolging voor Zeeuwse familiebedrijven. Tijdens deze pilot worden een aantal bedrijven voorbereid op het bedrijfsopvolging proces. Dit voorbereidingstraject dient als een aanvulling op bestaande advies- en begeleidingstrajecten.

Meer dan 70% van de Zeeuwse bedrijven is een familiebedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio, maar bedrijfsopvolging blijkt vaak een uitdagend proces te zijn. Vanuit gesprekken met ondernemers en adviseurs is naar voren gekomen dat familiebedrijven het complexe opvolgingsproces vaak niet (op voorhand) overzien. Zo wordt er vaak pas te laat begonnen, heeft het proces een lange doorlooptijd en komen er emoties bij kijken. Een goede inventarisatie en plan van aanpak voor de start van het voorbereidingstraject is dus belangrijk.

De pilot heeft drie doelen:

  1. Ontwikkeling van een tool om tot het plan van aanpak voor het opvolgingsproces te komen.

  2. Inventarisatie van behoefte aan community vorming en een voucherregeling.

  3. Inventarisatie van verder benodigde ontwikkeling: we gaan in gesprek met experts uit het vakgebied om te kijken wat er al is en hoe we verder van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Overkoepelend aan de doelen staat het maken van verbindingen tussen mensen, kennisdeling en sparringsessies centraal. De pilot loopt in 2023 en gaat hopelijk bijdragen aan een soepeler opvolgingsproces voor Zeeuwse familiebedrijven.

Deze pilot is mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.