Maatschappelijke uitdagingen aanpakken
Het is duidelijk dat maatschappelijke uitdagingen niet stoppen aan de landsgrenzen. Kwesties als duurzaamheid, energie-efficiëntie, technologische vooruitgang en gezondheidszorg vereisen gezamenlijke inspanningen vanuit verschillende perspectieven en expertisegebieden. Om deze uitdagingen aan te pakken, helpt het om de handen ineen te slaan en onze krachten te bundelen.

Crossroads Vlaanderen-Nederland zet de komende jaren sterk in op die grensoverschrijdende samenwerking en ondersteunt tussen 2023 en 2029 kleine en middelgrote bedrijven met het realiseren van hun innovaties gericht op maatschappelijke noden. Want als drijvende kracht van onze lokale economieën kunnen kmo’s/mkb’s dicht bij de markt oplossingen ontwikkelen. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide landen bovenaan de agenda staan:

  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid

Via Crossroads Vlaanderen-Nederland wordt zo bijna 25 miljoen euro geïnvesteerd in de Vlaams-Nederlandse grensregio.

Laagdrempelige ondersteuning
Vandaag stopt het netwerk van kleine en middelgrote ondernemers jammer genoeg nog te vaak aan de landsgrens. Als een ondernemer wil innoveren en op zoek gaat naar complementaire partners, worden kansen over de grens vaak gemist. Met CrossRoads geven Interreg Vlaanderen-Nederland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, LIOF en InnovationQuarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug door mkb’s en kmo’s te ondersteunen in hun zoektocht naar de perfecte partner over de grens en gezamenlijke innovaties te subsidiëren.

Opening eerste subsidieoproep op symbolische plek
Astrid Bronswijk, Manager Europese Fondsen bij het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Dave Hendriks, vertegenwoordiger van Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns openden vandaag de eerste oproep. Dat gebeurde op een symbolische plek, op de Maas, op de grens waar Vlaanderen en Nederland in elkaar overvloeien. De eerste oproep loopt van 1 september t.e.m. 13 oktober.

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. Ook kennisinstellingstellingen kunnen bij een consortium aansluiten. De ambitie is tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen.

Naast de projectvoorstelling door Ellen Theeuwes (voorzitter CrossRoads Vlaanderen-Nederland) en Bram de Kort (Directeur Interreg Vlaanderen-Nederland) getuigden de Vlaamse kmo Antleron met hun Nederlandse partner Vivolta over hun CrossRoads-project en ervaringen. Zij onderzoeken hoe de regeneratieve geneeskunde, via 3D-printing en electrospinning ‘levende’ implantaten kan produceren die het herstelproces van de patiënt aanzienlijk kunnen verbeteren.

Achtergrond
CrossRoads Vlaanderen-Nederland bouwt voort op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads2 en CrossRoads2 Sustainable Energy. Via die projecten werden tientallen innovaties gerealiseerd door ‘koppeltjes’ van Vlaamse en Nederlandse bedrijven. Alleen al in CrossRoads2 (2016-2020), waarin 202 bedrijven deelnamen in 118 innovatieprojecten, leidde de totale investering van €7 miljoen aan subsidie tot een economische meerwaarde van naar schatting €16 miljoen per jaar! CrossRoads2 Sustainable Energy leverde een geschatte CO2-reductie van 375.000 ton CO2 voor de periode 2023-2027. De ontwikkeling van een duurzaam alternatief voor leer op basis van mycelium en een longlife batterij voor elektrische scooters zijn een paar mooie innovaties die uit dit project voortvloeiden.

Astrid Bronswijk, Manager Europese Fondsen Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Vlaanderen en Nederland delen een lange grens. En ook al verschillen de dialecten soms van dorp tot dorp, we spreken dezelfde taal. Het moet dan ook steeds meer vanzelfsprekend worden om elkaar te vinden over de grens heen. Door kennis beter met elkaar in verbinding te brengen, kunnen nieuwe, innovatieve oplossingen tot stand komen en nieuwe markten geopend. Crossroads ontsluit die grensoverschrijdende mogelijkheden voor het mkb en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan florerende grensregio’s.”

Interreg Vlaanderen-Nederland directeur Bram de Kort benadrukt de vereenvoudigde procedures: “Crossroads Vlaanderen-Nederland is opgezet met een kort aanvraagtraject en heel eenvoudige financiële rapportering, in vergelijking met overige Europese projecten. Via dit project komen EU-subsidies vlot en rechtstreeks bij de innovatieve, maatschappelijk bewuste ondernemer terecht.”

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is mogelijk dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de cofinanciering van het Vlaams Gewest, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg (NL), Zuid-Holland, West-Vlaanderen, ​Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg (BE)​.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wij helpen je graag verder!

Wil je meer weten over CrossRoads? Neem contact op met Investment Manager Rosco Ephraïm.