Zebra gaf een duidelijke uitleg over de mogelijkheden voor de dynamische uitwisseling van energie tussen bedrijven. Multi-Tech en Prince Kunststof zijn proactief bezig met deze uitdaging en hebben plannen voor een energiehub met omliggende bedrijven zodra de directe lijnverbinding gerealiseerd is. Zebra heeft een technisch ontwerp klaarliggen, maar er moet nog juridisch en financieel onderzoek plaatsvinden, vooral wat betreft de aanleg van kabels langs openbare wegen. Tijdens de discussie kwamen juridische vragen en brandveiligheidseisen naar voren die nog nader onderzocht moeten worden.

Download