Wat is het doel van dit besluit?

Door het GTV van aangeslotenen, die daar geen (volledig) gebruik van maken, te verlagen, krijgt de netbeheerder meer zekerheid over het toekomstig netgebruik van zijn aangeslotenen. Hierdoor kan de netbeheerder bij het bepalen van de toekomstige vraag naar transport minder grote veiligheidsmarges aanhouden voor de verwachte natuurlijke groei in het net. Als gevolg hiervan kan er meer transportcapaciteit worden uitgegeven aan partijen die daarop wachten, zoals woningbouw of bedrijven die willen verduurzamen.

Lees het hele artikel