Woningcorporaties RWS partner in wonen en R&B Wonen ontwikkelen samen met vastgoedadviseur Marsaki en NV Economische Impuls Zeeland een circulaire databank binnen het Projectplan Sociale Woningbouw. De databank helpt de corporaties en samenwerkende partners in de transitie naar een circulaire manier van werken. Grondstoffen en materialen uit te slopen objecten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt om de impact van de woningbouw op het milieu te verkleinen en de hoeveelheid bouwafval te verminderen.

De corporaties en Marsaki hebben volop ervaring in energiezuinig en energieneutraal bouwen en zetten hun expertise op dat gebied in bij nieuwbouw-, herbouw- en renovatieprojecten. De bouw is naar schatting verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffengebruik, voor 40% van het totale energieverbruik en voor 30% van het waterverbruik. Daarnaast heeft 37% van de totale afvalstroom in ons land betrekking op bouw- en sloopafval en genereert deze sector zo’n 35% van de totale CO2-uitstoot.

Drie deelprojecten

Het project bestaat uit meer dan een databank alleen. Er zijn drie deelprojecten:

RWS sloopt voor dit deelproject volgend jaar tien bestaande woningen in Wolphaartsdijk en maakt daarmee plaats voor zes nieuwe levensloopbestendige woningen. Deze zes nieuwe levensloopwoningen bouwen we zoveel mogelijk volgens de circulaire principes. Hiermee zet de corporatie een stap naar de landelijke doelstelling om volledig circulair te bouwen in 2050, met een CO2 neutrale gebouwde omgeving. Lastig te demonteren of hergebruiken materialen worden in kaart gebracht op een zwarte lijst. Deze materialen mijdt RWS bij toekomstige ontwerpen van woningen. Corporatiewoningen worden opnieuw ontworpen zodat in de uitvoering gebruik kan worden gemaakt van hoogwaardige herbruikbare of biobased materialen. Daarnaast wordt een prognose opgesteld om te komen tot een waardebepaling van hoogwaardige componenten en circulaire materialen.

R&B Wonen heeft voor dit project een complex aangedragen dat voorlopig nog geëxploiteerd wordt als onderzoek locatie en waarvoor groot onderhoud op de planning staat. Dit pilotproject verkent de toepassing van gebruikte materialen in combinatie met mogelijkheden van toepassing van biobased materialen. Het noodzakelijk onderhoud van dit complex wordt in beeld gebracht. Evenals de levensduur van de materialen en de mogelijkheid de levensduur te verlengen. Het gebruik van rest- en/of biobased materialen wordt onderzocht, waarna gekeken wordt naar het sociaal maatschappelijk draagvlak. Een en ander resulteert in een meerjarenonderhoudsbegroting voor circulair planmatig onderhoud dat kan worden afgezet tegen regulier planmatig onderhoud.

De projectpartners stellen een databank op waarin herbruikbare materialen worden geregistreerd. Daarvoor brengen de corporaties in kaart welke materialen en grondstoffen beschikbaar komen uit te slopen of renoveren woningen. In overleg met slopers en adviseurs ontstaat daaruit een lijst van materialen (denk aan kozijnen, sanitair, keukens, stenen etc.) van de benoemde complexen die opnieuw kunnen worden ingezet. Beide corporaties en Marsaki wisselen hierbij regelmatig kennis en ervaringen uit die ook weer in andere projecten worden toegepast.

NV Economische Impuls Zeeland ondersteunt dit project onder andere in de zoektocht naar geschikte partijen voor de uitvoering van de deelprojecten en het halen van kennis uit en inbrengen van kennis in landelijke netwerken. Tevens heeft de ontwikkelingsmaatschappij veel mogelijkheden om de expertise in dit project breed in het Zeeuwse bedrijfsleven te verspreiden. Carola Helmendach, Impuls: ”Bij de pilots worden allerlei Zeeuwse aannemers, installateurs, sloopbedrijven en faciliterende bedrijven betrokken. Dit initiatief kan zorgen voor een grote impact in de bouwwereld.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.

Neem contact met ons op

Vragen over circulair bouwen?

Carola Helmendach-Nieuwenhuize

Projectmanager Circulaire economie