di, 14-11-2017, 13:17
Nieuwsbericht

Subsidie voor Kennis- en Innovatienetwerk Toerisme

Impuls heeft vanuit de Provincie Zeeland een subsidie toegekend gekregen voor het versterken van het Kennis-en Innovatienetwerk Toerisme. Impuls werkt hieraan samen met Kenniscentrum Kusttoerisme en Toeristisch Ondernemend Zeeland, de koepelorganisatie van de toeristische brancheorganisaties.

Bijeenkomsten

Met de financiële middelen zullen bijeenkomsten worden georganiseerd met bedrijven uit de sector, om gezamenlijk te werken aan een inhoudelijke innovatie-agenda en bijbehorende uitvoeringsstructuur.

Campus Zeeland

Vanuit Campus Zeeland stelt de Provincie 19.075 euro beschikbaar om de Zeeuwse kennis en innovatie infrastructuur te versterken door middel van kennisuitwisseling en innovatie. Het realiseren van deze Kennis- en Innovatienetwerken is een van de doelstellingen van Campus Zeeland.