do, 02-04-2020, 20:33
Nieuwsbericht

Roep om passende maatregelen voor getroffen toeristische sector

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Zeeland is een toeristische provincie bij uitstek en de economische structuur van Zeeland is daarom nauw verweven met toerisme. Bovendien heeft de Veiligheidsregio Zeeland het besluit genomen om alle toeristische overnachtingen in de periode 30 maart tot 10 mei te verbieden.

Economische impact

Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen is onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland. Dit onderzoek was een initiatief van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en uitgevoerd in nauwe samenwerking met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland.

Hoge respons

De vragenlijst is op zondag 29 maart verspreid onder leden van de brancheorganisaties KHN, Hiswa-Recron, Vekabo en leden van de Stichting Dagattracties Zeeland. Sluitingsdatum was maandag 30 maart. In een tijdsbestek van minder dan 24 uur hebben in totaal hebben 543 respondenten de vragenlijst (grotendeels) ingevuld. De analyse is uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, in nauw overleg met Toeristisch Ondernemend Zeeland en Economische Impuls Zeeland.

Reeds 220 miljoen omzetverlies

Uit het onderzoek blijkt dat, uitgaande van verplichte sluiting tot 10 mei, het directe omzetverlies in de toeristische sector reeds € 220 miljoen bedraagt. Als de maatregelen verlengd worden, loopt deze schade sterk op. De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade door het Coronavirus staat niet in verhouding tot deze cijfers. Bovendien wordt door de ondernemers geconstateerd dat zij, om uiteenlopende redenen, niet in aanmerking komen voor een groot deel van de maatregelen.

Brief staatssecretaris

Om aandacht te vragen voor deze problematiek heeft TOZ op donderdag 2 april een brief verzonden naar Staatssecretaris Keijzer. Hierin vraagt TOZ om maatregelen die aansluiten op de unieke situatie van de recreatiesector.

Lees hier het rapport 'Impact Corona op toerisme Zeeland'.

Nieuwsbericht Provincie Zeeland: Toeristische sector vraagt hulp aan staatssecretaris Keijzer