ma, 15-06-2020, 10:41
Nieuwsbericht

MIT Zuid: R&D Samenwerking geopend!

Ook in 2020 kan uw R&D Samenwerkingsproject in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. Vanaf vrijdag 12 juni is de indieningsperiode voor R&D Samenwerkingsprojecten geopend. Op 10 september 2020 om 17.00 uur sluit de openstelling, waarna de ontvangen aanvragen worden getoetst op de subsidiecriteria.

MIT Zuid R&D Samenwerking

MIT Zuid R&D Samenwerking staat open voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal twee MKB-ondernemingen. Alleen MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie.

De subsidie voor een R&D samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 350.000 per aanvraag. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband wordt ten minste € 25.000 verstrekt en 
•    ten hoogste € 100.000 aan subsidie verstrekt, in geval het totale projectsubsidiebedrag maximaal € 200.000 betreft; 
•    bedraagt het totale projectsubsidiebedrag meer dan € 200.000 en maximaal € 350.000, wordt ten hoogste € 175.000 aan subsidie per deelnemer verstrekt. 

Maximaal 50% van het subsidieplafond voor R&D samenwerkingsprojecten wordt toegekend voor aanvragen met een subsidiehoogte van € 200.000 tot en met € 350.000.

Minimale score

De opzet van het instrumentarium in 2020 is vrijwel gelijk aan de opzet in 2019. Belangrijke wijziging voor R&D Samenwerkingsprojecten is dat projecten ten minste een score van 10 punten dienen te behalen per criterium (technologische vernieuwing, economische waarde, kwaliteit samenwerkingsverband) om in aanmerking te komen voor subsidie. Totale minimale score is ongewijzigd en bedraagt 50 punten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier verwijzen wij u naar 
https://www.impulszeeland.nl/nl/mitzuid
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/documenten/
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/mit-rd-samenwerking-geopend/