wo, 03-06-2020, 15:38
Nieuwsbericht

Innovatievouchers verblijfsrecreatie groot succes 

De afgelopen drie jaar heeft NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) in samenwerking met HISWA-RECRON 18 Innovatievouchers toegekend aan bedrijven in de verblijfsrecreatie met innovatieve plannen voor de sector. Deze innovatievragen hebben een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven en passen in beleidsdoelstellingen van Provincie Zeeland en de gemeenten op zowel toeristisch-recreatief vlak als op duurzaamheidsgebied. 
 
Na uitvoering van een provinciale pilot in 2016, hebben gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere vanaf 2017 ingestemd met continuering van de voucherregeling ter stimulering van innovatie binnen de verblijfsrecreatie. In de periode van 2017-2019 zijn diverse vouchers verstrekt aan ondernemers om hen te helpen bij hun innovatievragen. De innovatievouchers hebben als doel kwaliteitsverbetering te stimuleren in de verblijfsrecreatieve sector.
 
Gedeputeerde Dick van der Velde (Toerisme): ‘’De toekomstbestendigheid van de sector is van groot belang voor Zeeland. Het is goed om te zien dat een groeiende groep ondernemers gebruik maakt van mogelijkheden voor extra ondersteuning. Zeker in deze tijd zien we dat bedrijven die investeren of al hebben geïnvesteerd beter bestand zijn tegen de crisis en beter voorbereid zijn op de toekomst.’’

Innovatievouchers verblijfsrecreatie 

Het doel van de innovatievoucher is om ondernemers binnen de verblijfsrecreatie te ondersteunen bij een innovatievraag. De voucher voorziet in een financiële bijdrage van 50% van de kosten (tot maximaal € 5.000,-) voor het inhuren van een externe adviseur die (een deel van) de innovatievraag kan beantwoorden. De innovatievragen kennen verschillende thema’s zoals duurzaamheid, vernieuwende product/markt combinaties, herstructeringsplannen, uitbreidingsplannen en de ontwikkeling van toekomstvisies voor het bedrijf.

Inhuren expertteam

Naast de innovatievouchers, bestaat ook de mogelijkheid om een expertteam in te zetten. Hierbij wordt in plaats van inhuren van één adviseur, een team van meerdere specialisten waaronder (ruimtelijke) vertegenwoordiging vanuit de gemeente, gelijktijdig ingezet tijdens een werkbijeenkomst op het bedrijf waarbij integraal advies tot stand komt met als resultaat een samenhangend kwaliteitsplan. 

Stimulans voor ondernemers

Ondernemers geven aan dat de voucher een stimulans is om (versneld) stappen te zetten, en dat het werken met een externe adviseur nieuwe inzichten toevoegt aan eigen ideeën. Ook wordt de voucherregeling gewaardeerd omdat deze laagdrempelig is en omdat Impuls de ondernemer op een makkelijke manier in verbinding brengt met het netwerk van adviseurs, experts en overheden. Dit wordt, meer nog dan de financiële bijdrage, als grote meerwaarde gezien.
 
Peter Stroo, Camping Kreekebos; “Het resultaat van de voucher is een aantrekkelijk en uitdagend uitziend functioneel, energieneutraal, circulair chalet/huisje wat jaar rond verhuurd kan worden”.  
 
René Melis, Vakantiepark de Meerpaal; “Het is waardevol om een externe adviseur te hebben wanneer het gaat om een complexe materie als CO2 neutraal draaien”.
 
Marcel de Ronde, Camping de Pionier; “De adviseur heeft een toekomstvisie ontwikkeld voor ons bedrijf waarin de omgeving, huidige situatie, het bestemmingsplan en de leefstijlvinder zijn verwerkt”

Vervolginvestering van 3,5 miljoen

In totaal is in de periode 2017-2019 ruim € 80.000 verstrekt aan innovatievouchers, waarmee een totale vervolginvestering van ten minste € 3,5 miljoen wordt gerealiseerd. De gemiddelde investering per bedrijf varieert van € 75.000 tot ruim € 1 miljoen. Dit investeringsbedrag is gebaseerd op de investeringen van 6 van de in totaal 18 voucherprojecten en is op basis van de door de ondernemers aangegeven bedragen berekend. De vervolginvesteringen van de overige bedrijven zijn hierin nog niet meegenomen aangezien deze nog niet bekend zijn.

Vervolg

Vanuit de ondernemers en Impuls wordt deze voucherregeling positief bevonden. Het zet ondernemers aan tot actie en versnelde realisatie van de plannen. Impuls adviseert daarom ook om deze regeling Zeeuws breed in te zetten. Gemeente Schouwen-Duiveland heeft hiervoor al een meerjarige toezegging gedaan en de regeling uitgebreid naar bedrijven uit andere subsectoren (dagattracties, horeca, watersport). Ook de gemeente Tholen heeft vanaf dit jaar vouchers beschikbaar en ook voor ondernemers uit de gemeenten Noord-Beveland en Veere zijn nog vouchers beschikbaar.

Fonds verblijfsrecreatie Zeeland

Impuls heeft door de gesprekken met ondernemers in het kader van de vouchers inzicht gekregen van de kapitaalbehoefte van de (verblijfsrecreatie) sector voor vernieuwingen op het gebied van natuur/landschap; energietransitie en duurzaamheid/circulair. Hieruit voortkomend is binnen de Regiodeal het project Kwaliteit Zeeuwse kust in uitvoering, waarin 3 miljoen beschikbaar is voor het Fonds verblijfsrecreatie Zeeland dat deze zomer beschikbaar komt voor ondernemers. De totale fondsomvang bedraagt 6 miljoen. Vanuit het fonds kunnen leningen worden versterkt aan ondernemers om te investeren in vernieuwing en duurzaamheid. Hieraan is ook een aanjaagprogramma gekoppeld, waarbinnen naast de vouchers ook andere ondersteuning en inspiratie wordt geboden aan ondernemers in de toeristische sector in de vorm van (online) masterclasses en coaching.

Interesse

Ook interesse in een Innovatievoucher? Kijk hier voor meer informatie en voorwaarden. 

Innovatievouchers factsheet