ma, 25-11-2019, 11:51
Nieuwsbericht

Bedrijven en overheid willen grootschalige groene 1 GW waterstoffabriek in Delta regio

Bedrijven en overheden willen dat de Delta regio in 2030 een 1 GW groene waterstoffabriek krijgt. De partijen onderschrijven op 25 november een statement waarin hiervoor wordt gepleit. Het statement wordt gesteund door ArcelorMittal, Dow Benelux B.V., ENGIE, Fluxys, Gasunie, ICL-IP, Impuls Zeeland, Nederlands Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, North Sea Port, Ørsted, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland, Smart Delta Resources, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery.

Hydrogen Delta Day

Op het waterstofevent ‘The Hydrogen Delta Day’ worden de plannen gepresenteerd waarmee de Delta-regio koploper wil blijven op het gebied van industriële waterstof. De grote vraag naar waterstof, het potentiële waterstofaanbod bij bedrijven, de nabijheid van grootschalige windparken op zee en de al bestaande waterstofinfrastructuur maken de regio een zeer geschikte locatie voor het plaatsen van elektrolysers en de verdere uitrol van een waterstofnet. De tekst van het statement:

AMBITIESTATEMENT HYDROGEN DELTA

De Delta regio huisvest een krachtig grensoverschrijdend industriecluster van chemie, staal, energie en food bedrijven. Al deze bedrijven zetten zich in om bij te dragen aan de klimaatdoelen van 2030 en 2050. Inzet van groene waterstof is daarvoor belangrijk.
Het is onze ambitie om als grootste waterstofcluster van Nederland en Vlaanderen internationaal koploper te blijven in de industriële waterstofeconomie. Alle voorwaarden zijn aanwezig om grootschalig groene waterstof in het havengebied van North Sea Port in te zetten. Er zijn uitstekende en flexibele integratiemogelijkheden bij bedrijven, energieproducenten vormen een stabiele basis voor verandering, de elektriciteit van grote windparken op zee komt hier aan land én er is met Smart Delta Resources een krachtig samenwerkingsplatform.

We werken samen aan een ambitieus Hydrogen Delta programma waarmee we uiterlijk 2025 een grote pilot (op ~ 100 MW schaal) en omstreeks 2030 een grootschalige groene waterstoffabriek (op ~ GW schaal) realiseren. Hierbij wordt blauwe waterstof ingezet in de overgang naar groen. Daarnaast realiseren we een waterstofnet in het havengebied wat verbonden is met het landelijke net. Met steun van regionale en nationale overheden en de EU zetten we hier ons voor in.

WE TAKE CHARGE