24-10-2017

Themasessie Human Capital

Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt logistiek

Op dinsdag 24 oktober organiseert Zeeland Connect speciaal voor HR-managers en directeuren een themabijeenkomst Human Capital. De ontwikkelingen binnen de logistieke sector volgen elkaar in rap tempo op en zijn van grote invloed op de, toch al krappe, arbeidsmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat de Zeeuwse logistieke arbeidsmarkt toekomstbehendig blijft?

Deze themabijeenkomst is gericht op informeren, maar vooral op activeren. Wij praten u bij over de laatste ontwikkelingen en initiatieven, zowel op landelijk als op regionaal niveau, en bieden concrete handvatten voor de versterking van uw bedrijf. Het programma is interactief van opzet. Graag willen wij de gedeelde uitdagingen en ambities boven water halen. De kracht van samenwerken en samen innoveren voor een sterke Zeeuwse logistieke sector staat centraal.

Datum: dinsdag 24 oktober 2017
Tijd: 15.00 - 18.30 uur (inloop 14.30 uur)
Locatie: DOK41, Edisonweg 41B, 4382 NV, Vlissingen
Aanmelden: Klik hier om u aan te melden voor deze speciale themabijeenkomst Human Capital en om de korte enquête in te vullen (dit kost u ongeveer 10 minuten).

Programma

14.30 – 15.00 uur            Inloop

15.00 – 15.10 uur            Welkom & introductie

15.10 – 16.00 uur            Plenair deel programma - presentatie uitkomst enquête en paneldiscussie met als kernvraag: Wat is er vandaag en wat is er ‘morgen’ nodig voor een sterke Zeeuwse logistieke arbeidsmarkt?

16.00 – 17.15 uur            Rondetafelsessies - tijdens drie ‘rondetafelessies’ worden belangrijke thema’s kernachtig neergezet (sense of urgency, waarde van het thema voor uw bedrijf). Drie thema’s komen aan bod:

                                               Thema 1: Sociale innovatie: over duurzame verandering – Wat heeft een bedrijf nodig om te kunnen (blijven) innoveren? | One Ocean

                                               Thema 2: Kiezen voor logistiek: hoe zorgen we gezamenlijk voor voldoende toestroom van arbeidskrachten? – Over imago en samenwerking, en de oprichting van de Vrienden van de logistiek. | Huis van de Techniek & Kloosterboer

                                               Thema 3: Leven lang leren: naar een toekomstbehendig human capital – Hoe zorgen we voor blijvende kwaliteit van (potentiele) werknemers? | Topsector Logistiek & TNO

17.15 – 17.30 uur            Gezamenlijke afsluiter – Presentatie van opgehaalde resultaten en initiatieven tot samenwerken uit de rondetafelsessies. Hoe nu verder?

17.30 – 18.30 uur            Netwerkborrel 

Let op: door de interactieve en kleinschalige opzet van het event is het aantal deelnemers beperkt. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de deelnemers. 

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor deze speciale themabijeenkomst Human Capital en om de korte enquête in te vullen (dit kost u ongeveer 10 minuten).

Deze themabijeenkomst is een initiatief van Provincie Zeeland en Zeeland Connect.