Wat is de meerwaarde voor Zeeland van deze pilot?

“Succesvolle overdrachten zorgen ervoor dat familiebedrijven in Zeeland blijven. Dat is goed voor de lokale economie,” legt Jordi uit. Daarover lees je meer in dit eerdere artikel.

“Daarom hebben we een tool ontwikkeld. Dat is geen allesomvattend adviestraject, maar een specifiek hulpmiddel om de ondernemer en opvolgers (en eventuele adviseurs) bij alle aspecten van bedrijfsopvolging te helpen. Door een analyse brengen we de risico’s in kaart. We maken gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Dat doen we onafhankelijk. Zo voegen we kwaliteit toe aan de overdracht en vergroten we de kans op succes. Enerzijds helpen we ondernemers zakelijk naar hun familiebedrijf te kijken, maar er is nog een doelgroep: andere intermediairs. Zij kunnen de methode ook gebruiken voor hun klanten in Zeeland en daarbuiten,” vertelt Jan.

“De tool is inzetbaar voor elk soort bedrijf. Grote organisaties hebben vaak al adviseurs in huis, daarop is de tool een aanvulling. Voor kleinere bedrijven maakt onze methode kennis laagdrempeliger en toegankelijker. Zo kan je vervolgens gericht investeren in de uitwerking met andere adviseurs ,” vult Jordi aan.

Inzicht

“Ondernemers en opvolgers weten vaak niet wat ze nog missen,” zegt Pieter. “Daarom kijken ze naar hun accountant of boekhouder voor advies. Zij weten niet voldoende om een overname tot een goed einde te brengen. We verlagen die drempel door er een soort APK voor je bedrijf van te maken.”

Toekomst verkennen

“We nemen de onrust bij overdragers weg door overzicht te creëren. Vragen als ‘hoe draag ik het bedrijf goed over?’ en ‘wil ik dat eigenlijk wel?’, onderzoeken we samen. Idealiter als de kinderen nog jong zijn. Hierdoor hebben de overdragers voldoende tijd heeft om zich goed voor te bereiden en de opvolgers de ruimte om hun toekomst in het familiebedrijf te verkennen',” sluit Mattinja af.

Is de pilot een succes?

“In mijn ogen is de pilot zeker geslaagd!” vertelt Jan. “De risico-inventarisatie heeft zich bewezen en gaf de families een belangrijke aanzet om door te gaan met de overname. Ik was al blij geweest met een simpel instrument om meer informatie te vergaren, maar wat we nu ontwikkeld hebben, heeft nog veel meer potentie.”

Ook Imro bevestigt dat. “We zien dat het de ondernemer helpt. De kers op de taart is dat experts die zich dagelijks bezighouden met familiebedrijven, ook enthousiast zijn. Het werkt om de zaken die we normaal liever vermijden, te benoemen. Deze tool is schaalbaar, en dus ook in te zetten door andere intermediairs.”

Community

Imro: “Zoals we schreven in het eerste artikel over dit onderwerp, wilden we ook onderzoeken of er behoefte is aan vouchers (een financiële bijdrage voor een deel van de kosten) te om mee te doen aan dit traject, en een community om familiebedrijven aan elkaar te verbinden. Het lijkt erop dat een voucher zeker zou helpen om deelname aan dit traject te overwegen. Wat betreft de community zijn we erg enthousiast, omdat het in de praktijk lastig blijkt om partijen bij elkaar te brengen op eigen initiatief. Als we dat samen groots aanpakken, kunnen ondernemers van elkaar leren en elkaar helpen.”

Reacties op de pilot

“De tool is een succes, maar we kregen ook waardevolle feedback,” vertelt Jan. “Zo vonden ondernemers sommige vragen te moeilijk. We leerden daarvan dat we misschien beter gesloten vragen kunnen stellen, waarop het antwoord simpelweg ja of nee is.

We zien dat er aan de opvolgingskant ook wel wat kennis mist. Zo zijn sommige termen en methoden als rechtsvormen en belasting voor de kinderen abracadabra. We zullen ook moeten focussen op het delen van die algemene kennis.”

Hoe ziet het vervolg eruit?

“De volgende stap is het financieringsplan rondmaken. We willen deze ontwikkelde methode/tool als programma aanbieden. Bijvoorbeeld een “APK bedrijfsopvolging”, zoals Pieter al noemde. Die term gebruiken we bij Dockwize al en kunnen we ook aan deze tool koppelen,” vertelt Imro.

Imro: “We zouden het ook kunnen combineren met het ‘Jouw Programma’ van Dockwize, waarin je de verschillende facetten van ondernemen leert.”

“Ook blijven we samenwerken,” zegt Jan. “Vanuit verschillende specialismen komen we bij elkaar, om anderen te versterken. Zo bereik je meer dan alleen.” Pieter is het met hem eens: “In plaats van te concurreren, zoeken we elkaar op. We hebben elkaar nodig om het totaalpakket sterker te maken. Dat vind ik er echt mooi aan.”

Mattinja: “Door de inzichten met elkaar te delen, helpen we de provincie, andere intermediairs en het allerbelangrijkst: de ondernemersfamilie.

Jo-Annes de Bat

De Provincie Zeeland draagt financieel bij aan de pilot. Ook zij zien een vervolg zitten. “De werkgroep heeft mooie resultaten behaald. Met elkaar moeten we nu de volgende stap zetten. De input die we hebben opgehaald omzetten in uitvoering. De tool omzetten in een programma zou een goede stap zijn. We gaan kijken hoe we ook hier als Provincie weer ons steentje aan kunnen bijdragen”, aldus Jo-Annes de Bat, gedeputeerde bij de Provincie Zeeland.

Over de werkgroep

De werkgroep bestaat uit vijf partijen met ieder hun eigen kennisdomein. Pieter Poortvliet (Directeur Crossminds) heeft jarenlange ervaring als strategische sparringpartner en waarderingsdeskundige. Hij ondersteunt ondernemers bij fusies, opvolging en waarderingen. Jan Rutjes (Partner en Specialist Familiebedrijven bij Schipper Accountants) heeft ruim 25 jaar ervaring met de advisering van ondernemers op fiscale terreinen en is vanuit die hoedanigheid gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsopvolging en bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf. Met haar bedrijf FamilieWerk verbindt en versterkt Mattinja Oostdijk (Eigenaar FamilieWerk) het gedachtegoed van de familie met het bedrijf en richt zich op de strategische en praktische uitwerking hiervan t.a.v. de organisatie-inrichting, visie, strategie en HR-zaken. Imro Wong (Programmamanager bij Dockwize) heeft jarenlange ervaring in diverse leidinggevende en directeursfuncties. Binnen Dockwize heeft Imro verschillende ondernemersprogramma's ontwikkeld en coacht hij ondernemers bij hun ontwikkeling. De vijfde expert is Jordi Suurmond (Investment Manager bij Impuls Zeeland). Hij helpt innovatieve bedrijven met financieringsvraagstukken en is als projectmanager verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en afronden van projecten.

Ga met ons in gesprek

Meer weten?

Als Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Zeeland zijn we o.a. aanjager van innovatieve projecten en programma's, zo ook deze pilot. Wil je meer weten over de pilot of ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Investment Manager Jordi Suurmond.