Biobased Innovation Garden Rusthoeve

De Biobased Innovation Garden Rusthoeve (BIGR) vormt het concentratiepunt voor de ontwikkeling van (nieuwe) teelten voor akkerbouw en keten- en productontwikkeling voor de biobased economy.

Long list van onderzoekstrajecten

Parallel wordt er voor de Biobased Innovations Garden gewerkt aan een long list van de verschillende onderzoekstrajecten waarin een overzicht wordt weergegeven om vervolgens prioriteiten te stellen en vervolgstappen te bepalen. Hier dient vervolgens dan ook de uitvoerende werkorganisatie op aangepast te worden.

Haalbaarheidsonderzoek kleinschalige bioraffinage 

Kleinschalige of decentrale bioraffinage of het produceren van halffabricaten voor verdere raffinage, is voor de primaire agrarische sector een kansrijke ontwikkeling. Door het (deels) raffineren van land en tuinbouw producten op of rond het erf ontstaan nieuwe interessante ketens en business proposities voor boer en tuinder. Ondanks de grote potentie is veel technologie nog in de R&D fase en/of is de markt onbekend dan wel onvoldoende ontwikkeld. De brug van lab-fase/demo schaal naar het primaire boerenbedrijf is er momenteel nog één te ver, ondanks dat zowel technologie als markt hier behoefte aan hebben. Het kennis en innovatiecentrum Proefboerderij de Rusthoeve, toplocatie in de Biobased Delta, wil deze brug te kunnen slaan. Dichtbij de boerenpraktijk en de plaats waar al vele jaren innovaties op het gebied van teelt en techniek proefondervindelijk worden getest.

Haalbaarheidsonderzoek

In de afgelopen periode heeft Proefboerderij Rusthoeve, samen met Delphy BV en Impuls een onderzoek uitgevoerd binnen de MIT regeling naar de haalbaarheid van een testlocatie op Rusthoeve. In dit haalbaarheidsonderzoek is gekeken hoe en of een testomgeving voor kleinschalige bioraffinage bij de Rusthoeve moet worden ingericht, wat de marktverwachtingen zijn en welke verdienmodellen mogelijk zijn.