De Quinoa Keten

De zogenaamde ‘eiwittransitie’ staat hoog op de agenda van de Zeeuwse foodsector. Dit brengt nieuwe kansen met zich mee, waaronder de ontwikkeling van een keten voor het relatief nieuwe gewas quinoa als vleesvervanger. De doelstelling van dit project is het ontwikkelen, testen en valideren van innovatieve quinoa teelt-, verwerkings-, texturerings- en productconcepten. Dit demonstratieproject wil daarmee laten zien hoe integrale samenwerking en afstemming in de voedselproducerende keten van quinoa-producten tot praktische kennisontwikkeling leidt die omgezet kan worden in economische waarde voor Zeeland en voor alle schakels in die keten.

Grote uitdagingen en kansen voor Zeeland

Mondiaal staan voedselproducerende systemen voor grote maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. Met een groeiende wereldbevolking moeten er steeds meer monden gevoed worden. Daarbij moet echter wel rekening gehouden worden met de draagkracht van de planeet en moeten voedselsystemen groener en duurzamer worden. Dit brengt ook weer nieuwe kansen met zich mee. Zo’n kans voor Zeeland is de ontwikkeling in de keten van het voor Nederland relatief nieuwe gewas quinoa om variatie te bieden bij de productie en consumptie van vleesvervangers.

Deelnemende partijen

  • GreenFood50 bv
  • Van de Bilt Zaden & Vlas bv
  • Meatless bv
  • Labij Food Products bv
  • HZ University of Applied Science

quinoa keten map

Door de samenwerking en afstemming in dit project zal de Quinoa-keten in Zeeland structureel opgebouwd en verstevigd worden. Dit zal naar verwachting leiden tot een vergroting van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid. Dit project zal ook een bijdrage leveren aan de grotere ambitie van Zeeland om zich te ontwikkelen als Proteïn Delta.