wo, 15-12-2021, 08:10
Nieuwsbericht

Ondersteuning bij planvorming

Nieuwe planvormingsvouchers beschikbaar

Als ondernemer in de vrijetijdssector wil je mee blijven bewegen met de steeds veranderende markt. Je wil blijven vernieuwen en daarmee inspelen op de wensen van de gast. Planvorming is hierbij van groot belang. Maar hoe ga je met planvorming aan de slag? 

 

Ondersteuning bij ontwikkelen toekomstvisie

Wij helpen toeristische ondernemers met de planvorming van hun bedrijf. Dit doen we via de planvormingsvouchers in ons Aanjaagprogramma voor innovatie in de vrijetijdssector. Ondernemers kunnen deze vouchers inzetten voor integrale planontwikkeling waarbij samen met een team van experts een toekomstvisie voor het bedrijf wordt ontwikkeld. De planvormingskosten kunnen maximaal €25.000 (excl. BTW) bedragen, waarvan 50% eigen bijdrage is vanuit de ondernemer.  

Belangrijk binnen de planvorming is de aansluiting op maatschappelijk belangrijke thema's zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en digitalisering. Ook moeten de plannen passen binnen de bestaande regionale visies zoals de Kustvisie en de Veerse Meer visie. Ontwikkelingen moeten passen binnen het toekomstbeeld dat we voor Zeeland voor ogen hebben. 

Succesvolle ervaringen van ondernemers

Al veertien ondernemers zijn succesvol aan de slag gegaan met de planvormingsvouchers. Met de ondersteuning hebben zij stappen kunnen maken. Benieuwd naar ervaringen van ondernemers? Bekijk de video waarin twee ondernemers hun verhaal en ervaring delen met de sector. 

Ondernemer over de planvormingvouchers

 

Maak gebruik van de vouchers

Wil jij werken aan de plannen voor de toekomst van jouw bedrijf? In 2022 zijn er vier nieuwe planvormingsvouchers beschikbaar. Meld je vóór 7 januari 2022 aan voor de regeling of neem contact op met de projectmanagers voor meer informatie. 

Aanmelden planvormingvouchers

 

Projectmanager Kim Provoost: kimprovoost@impulszeeland.nl

Projectmanager Minke Rabaut: minkerabaut@impulszeeland.nl

Verantwoording aanjaagprogramma