do, 01-07-2021, 09:42
Nieuwsbericht

Hospitality Pact voor een duurzame arbeidsmarkt horecasector 

Aanpak personeeltekort horeca

De horeca schreeuwt om personeel. Volgens kenniscentrum van de horeca SVH heeft tijdens de coronacrisis één op de vijf werknemers de horeca verlaten om uit te stromen naar andere sectoren. Nu de heropening is gestart, kampt de gehele gastvrijheidssector met een nog groter personeelstekort dan voor de coronacrisis. Met het Hospitality Pact moet dit tekort aangepakt worden.  

Gastvrijheidssector kampt met grote tekorten

Toerisme groeide de afgelopen jaren in Zeeland, maar het aantal werknemers in de gastvrijheidssector deed dat niet. Vrijwel elke bedrijf dat actief is in de Zeeuwse vrijetijdssector heeft moeite voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden én te behouden. Geen nieuwe problematiek, maar vanwege de uitstroom in de sector door de coronacrisis wellicht een groter probleem. De personeelstekorten in de vrijetijdssector ontstaan door onder andere het imago, de innovatiekracht en het werkgeverschap in de sector; de waardering van de verschillende functies en banen als een vak.  
 
“Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er bijna 14.000 openstaande vacatures in de horeca. Er is veel personeel nodig. Ook in Zeeland krijgen we van diverse ondernemers signalen binnen dat horeca ondernemers moeite hebben (gekwalificeerd) personeel te vinden.”
-Marije Noordhoek, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme Zeeland -

Samenwerking via Hospitality Pact

Voor een toekomstgerichte aanpak van het probleem slaan het toeristisch bedrijfsleven, kennis- & onderwijsinstellingen en overheden, onder regie van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) de handen ineen in het Hospitality Pact. Het pact staat voor de realisatie van een duurzame arbeidsmarkt in de Zeeuwse gastvrijheidssector met goed werkgeverschap, een duurzame structurele onderwijsketen en nauwe samenwerking.  
 
“In de huidige arbeidsmarkt is het een uitdaging kwalitatief goed personeel te vinden. Terwijl goed personeel een bepalende factor is voor het succes van je bedrijf. Ik ben dan ook blij dat we met het Hospitality Pact gaan kijken naar een lange termijn oplossing.”  
- Jerry Troy, Villa Magnolia te Oostkapelle - 

Symposium voor vergroten draagvlak

De eerste stappen in het Hospitality Pact zijn gezet. Met ondernemers en het onderwijs zijn werksessies georganiseerd om tot duurzame oplossingen te komen. Komende periode wordt er gewerkt aan een actieplan waarin de vertaling naar acties en handvaten in de sector centraal staan. Daarnaast wordt er eind dit jaar een symposium georganiseerd om het pact onder de aandacht te brengen en draagvlak hiervoor sector breed te vergroten.  
 
Het Hospitality Pact is een gezamenlijk initiatief van Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Scalda en Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ). Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Zeeland. Meer informatie staat op www.kenniscentrumtoerisme.nl/hospitalitypact