Over TOZ

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is een koepelplatform tussen vier brancheorganisaties in de toeristische sector: Dagattracties Zeeland, HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland en Vekabo. Hierbij worden we ondersteund door adviseurs vanuit Economische Impuls Zeeland en het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme.

Breng versnelling aan in de vrijetijdssector

TOZ werkt aan gezamenlijke belangenbehartiging voor de sector op thema’s die de individuele brancheorganisaties overstijgen. Daarnaast heeft TOZ twee strategische thema’s (arbeidsmarkt en duurzaamheid) waarop we versnelling willen aanbrengen in de sector. We vergaderen 5 keer per jaar en de onderlinge lijntjes zijn kort. De TOZ bestuurders doen dit op vrijwillige basis en er is een (betaalde) coördinator voor 32 uur per week.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Agendasetting en technisch voorzitten van de vergaderingen
 • Bewaren van evenwicht in belangen en (interne en externe) relaties
 • Lobby en het borgen van heldere en gedragen standpunten in gezamenlijke belangenbehartiging
 • Coördineren en bevorderen van afstemming tussen de brancheorganisaties
 • Overzicht houden op taakverdeling van het nakomen van afspraken
 • Voortgang bewaken van de strategische thema’s en onderschrijven Bestemming 2030
 • TOZ vertegenwoordigen in relevante externe vergaderingen
 • Aanspreekpunt voor bestuurders van gemeenten en provincies
 • Afstemmen van de aansturing van de TOZ coördinator
 • Woordvoering namens TOZ in de media

Vaardigheden

 • Affiniteit met de toeristische sector
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Het vermogen om een juist evenwicht te vinden in gezamenlijke activiteiten via TOZ en individuele profilering en uitvoering via de brancheorganisaties
 • Krachtig denk- en communicatievermogen met een focus op hoofdlijnen
 • Besluitvaardig zijn zonder de belangen van de brancheorganisaties uit het oog te verliezen
 • Lange termijn visie voor de sector in het oog houden
 • Een relevant netwerk en het vermogen om te netwerken
 • Het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen
 • Aantoonbare verbindende kwaliteiten
 • Teambuilder, geëquipeerd om eenheid binnen TOZ te stimuleren en bruggen te bouwen met andere sectoren

Is deze vacature jou op het lijf geschreven?

Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen? Neem dan contact op met Karlijn Schenk (+ 316 45 07 70 49). Wil je solliciteren? Stuur ons voor 6 januari 2024 een bericht. Wij gaan graag met je in gesprek!

Solliciteer