Op zoek naar innovatie rond CO2-reductie

De CO2 uitstoot in Zeeland moet verminderen. De vrijetijdssector is geen koploper in verduurzaming van energieverbruik, maar het project Z-grid brengt daar verandering in. 

Demonstratie mogelijkheden energietechniek

In het twee jarige project ontwikkelen en testen twee campings flexibele technieken en innovaties rond energie. Denk aan managementsystemen, laag-energiesystemen en opslagsystemen. De twee pilot-bedrijven, Camping Weltevreden en Vakantiepark de Meerpaal, demonstreren de technieken en concepten én de toepasbaarheid hiervan op hun bedrijf. De resultaten van het project dragen bij aan een belangrijke uitdaging voor de toekomst: het naar nul brengen van CO2-uitstoot.

Projectmanager Minke Rabaut over het project: 
“In totaal verwachten we dat de deelnemende bedrijven gezamenlijk een CO2-reductie hebben van ca 260 ton. Stel je voor welke CO2-reductie we kunnen bereiken als we deze kennis verder uitrollen in de sector.”

Te behalen winst voor ondernemers

Niet alleen de deelnemende ondernemers, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector profiteren van de ontwikkelingen in dit project. Zo wordt alle opgedane kennis en ontwikkelde tools gedeeld om een beeld te geven van de mogelijkheden. Ondernemers profiteren onder andere van:

  • De ontwikkelde energiemanagementsystemen die  volledig toepasbaar worden voor derde
  • De waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt 
  • Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Kennisdeling speelt een belangrijke rol in dit project. Door opgedane kennis en ervaringen uit dit project te delen met ondernemers kunnen we samen voor een groterCO2-reductie teweegbrengen. Wil jij ook aan de slag met CO2-redcutie door jouw energiegebruik te verduurzamen? Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van dit project. 

Z-Grid verantwoording