Innovatie energiemanagementsystemen vrijetijdssector

Het Z-GRID project over energietransitie

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Om de opwarming af te remmen moet de CO2 uitstoot verminderen. Het verduurzamen van energiesystemen speelt hierbij een essentiële rol. De vrijetijdssector is geen koploper in de energietransitie én door de coronacrisis is eigen vermogen om te investeren in verduurzaming vaak aangetast. Het Z-GRID project zorgt voor een nieuwe boost in de energietransitie en gaat aan de slag met de ontwikkeling en tests van praktische en eenvoudige manieren van duurzaam energieverbruik.

Ontwikkelingen passend bij de praktijk

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Deze innovaties zijn echter vaak niet toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen. Er is behoefte aan tests in ‘real live circumstances’. Binnen het Z-GRID project ontwikkelen en testen twee campings flexibele technieken en innovaties rond energie. Denk aan managementsystemen, laag-energiesystemen en opslagsystemen. 

  • een camping die op een innovatieve manier een energiemanagementsysteem gaat realiseren inclusief energieopslag in zoutbatterijen.
  • een vakantiepark dat met behulp van diverse technische innovaties een aardgasloos en energiezuinig zwembad gaat realiseren. 

Voordelen voor toeristische ondernemers

Niet alleen de deelnemende ondernemers, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector (en daarbuiten) profiteren van de ontwikkelingen in dit project. De kennis uit het project en de tools die worden ontwikkeld, worden breed gedeeld. Zo profiteren ondernemers van:

  • De ontwikkelde energiemanagementsystemen die  volledig toepasbaar worden voor derden
  • De waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt 
  • Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven

Projectmanager Minke Rabaut over het project: 
“In totaal verwachten we dat de deelnemende bedrijven gezamenlijk een CO2-reductie hebben van ca 260 ton. Stel je voor welke CO2-reductie we kunnen bereiken als we deze kennis verder uitrollen in de sector.”

Op weg naar CO2 neutrale bedrijven

De ontwikkelingen in het Z-GRID project dragen bij aan het CO2 neutraal of zelfvoorzienend maken van bedrijven. In het project wordt samengewerkt met Vakantiepark De Meerpaal (Zoutelande), Camping Weltevreden (Zoutelande), HZ University of Applied Sciences en Impuls Zeeland. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU. De REACT-bijdrage aan dit project is € 625.000. 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit project? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zelf aan de slag met verduurzaming? Ga met één van onze medewerkers in gesprek over ondersteuningsmogelijkheden.

Z-Grid verantwoording