Inspelen op klimaatverandering

De vrijetijdssector en klimaatadaptatie

Dat we steeds meer te maken krijgen met klimaatverandering is een feit. Maar hoe kun jij als toeristisch ondernemer je aanpassen aan klimaatverandering en je bedrijf op die manier klaar maken voor de toekomst.


Gevolgen klimaatverandering

Voor Nederland heeft de klimaatverandering verschillende gevolgen. We krijgen vaker te maken met extreem weer: meer zware regenval en extreme droogte. Er is meer kans op wateroverlast. Bovendien heeft klimaatverandering invloed op de natuur. We krijgen te maken met andere diersoorten en het voorjaar start eerder.

Dit alles heeft gevolgen voor bedrijven in de toeristische sector. Campings krijgen vaker te maken met veel water waardoor gasten natte voeten krijgen. Extreme droogte tast het landschap en de gebouwde omgeving aan. En gasten hebben meer behoefte aan verkoeling in langdurige periodes van hitte. 

Wees voorbereid

Door klimaatbestendig te ondernemen, inzicht te krijgen in mogelijkheden en risico’s kun jij maatregelen nemen om jouw bedrijf klaar te maken voor klimaatverandering. Denk aan een klimaatscan waarbij een extern adviseur advies geeft over mogelijke aanpassingen op jouw bedrijf.

De komende periode gaan wij met een aantal ondernemers kijken naar mogelijke ondersteuning om zo bedrijven in de vrijetijdssector klimaatbestendig te maken. Wil je op de hoogte blijven van dit traject? Neem contact op met projectmanager Minke Rabaut via minkerabaut@impulszeeland.nl

<< Terug naar overzicht vrijetijdseconomie