Toeristisch Ondernemend Zeeland

[Nieuws]  Roep om passende maatregelen voor getroffen toeristische sector

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is de koepelorganisatie van de Zeeuwse onderdelen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Hiswa-Recron, Vekabo en de stichting Dagattracties Zeeland. Met dit samenwerkingsverband pakken wij de actuele sector-brede uitdagingen aan. In de strategische agenda 2019-2024 zijn de volgende speerpunten opgenomen:

Omgevingskwaliteit 

Doel: Zeeland blijft een aantrekkelijke provincie om te recreëren, te leven en te ondernemen.

Arbeidsmarkt

Doel: terugdringen van de tekorten op de arbeidsmarkt voor de Zeeuwse recreatiesector.

Imago

Doel: zorgen voor een positief imago van de sector, enerzijds als werkgever, anderzijds als belangrijk onderdeel van de Zeeuwse samenleving.

Duurzaamheid

Doel: verduurzamen van de sector door stimulering van bijvoorbeeld circulair bouwen en bedrijfsvoering en energievraag-reductie.

Organisatiekracht

Doel: versterking van de samenwerking tussen bedrijven in de Zeeuwse recreatiesector, tussen lokale, regionale en landelijke samenwerkingsverbanden en met overheden.

 

Naast deze structurele uitdagingen uit de strategische agenda houdt Toeristisch Ondernemend Zeeland zich uiteraard ook bezig met incidentele sector-brede uitdagingen.