PROFIT: Minicamping de Visser

Aandacht voor de kleine toeristische ondernemers, dat schiet er regelmatig bij in. Vaak zijn de onderzoeken gebaseerd op de bevindingen van onze grote collega’s. De resultaten dus ook. Is dat wel helemaal eerlijk? Met zoveel kleinschalige ondernemers in Zeeland kan het zeer waardevol zijn om juist ook hun ervaringen mee te nemen. Samen maken zij tenslotte een belangrijk onderdeel uit van het toeristische product in de regio.

Grotere inspanning dan resultaat

Door ervaringen uit het verleden is er bij mij een bepaalde allergie ontstaan als het gaat om subsidies. Heel vaak zijn de inspanningen groter geweest dan het resultaat. Wat ertoe leidde dat het resultaat niet altijd aan de verwachtingen voldeed.

Stichting Mijn Lievelingsplek

In het opstarttraject voor de nieuw te vormen Stichting Mijn Lievelingsplek werden we opnieuw gewezen op de mogelijkheden tot subsidie. Aangezien de ontwikkelingen van een nieuwe stichting niet mogen afhangen van de ervaringen van één enkele onderneemster, hebben we toch de stap genomen. Met enige twijfel hebben we ons aangemeld voor het innovatie-starttraject van het Europese Interreg project PROFIT en onze knelpunten voorgelegd. Al snel kwam het bericht dat onze vraag geschikt was en dat een professional zich zou gaan buigen over het onderwerp. Een zeer prettige samenwerking volgde. In een telefonisch gesprekonderhoud werd Marscha de Booij van marketingbureau Arrangé helemaal bijgepraat en ging met ons aan de slag. De taken werden zo efficiënt mogelijk verdeeld met als gevolg een keurig verslag van haar bevindingen, te nemen stappen en de te verwachten resultaten. Heerlijk!

Expertsessie

Maar dat was nog niet alles. Na dit traject volgt nog een expertsessie, waarbij een nieuw team professionals met diverse achtergronden hun visie gaf over ons vraagstuk. Bijzonder om op deze manier met dit soort kundige mensen over onze ideeën van gedachte te wisselen. Een open sessie waarbij het probleem van diverse kanten werd belicht. Een verhelderend moment voor ons, met opnieuw waardevolle informatie om zelf mee verder te gaan. Het was erg waardevol doordat de experts een frisse blik hadden op het product wat er nu staat. 

PROFIT

Met ondersteuning vanuit het project PROFIT, kreeg de gloednieuwe stichting een perfecte boost om de volgende stappen te zetten. We hebben het als heel prettig ervaren, dat de professionals de moeite namen om binnen dit project ons knelpunt kritisch te bekijken. Een moment van opheldering, waarmee wij verder kunnen naar een mooie toeristische toekomst met Mijn Lievelingsplek! En voor mij: ervaringen uit het verleden kunnen verbeteren in de toekomst. 

Mede dankzij het project PROFIT hebben we de bevestiging gekregen dat we op de goede weg zijn. Ophelderend was vooral de opmerking dat het bouwen aan een nieuw merk zo’n vier jaar duurt, we moeten dus ook geduld hebben. 

Met dank aan Economische Impuls voor deze mogelijkheid! 
Joyce de Visser - Minicamping de Visser