Innovatievoucher dagattractie: Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum zet zich als best bezochte museum van Zeeland in om het bezoekers meer bewust te maken van de kracht van het water. Met de ramp van '53 als aanleiding voor verhalen, maar ook vanuit het besef dat watersnoodrampen van alle tijden zijn. Naast de fysieke locatie wil het museum  als kennis- & herinneringscentrum de komende jaren ook meer inzetten op het 'digitale museum'.

Innovatievoucher

Het museum zag kans om met behulp van de innovatievoucher van Impuls Zeeland te verkennen welke mogelijkheden er bestaan om met nieuwe technologieën de aantrekkelijkheid van de aangeboden informatie, diensten en collectie te versterken en de interactie met de bezoekers (gebruikers) te vergroten. Om de kansen van digitalisering voor het museum te identificeren en op waarde te schatten is er een samenwerking aangegaan met Dialogic uit Utrecht. 

Strategisch plan

In diverse sessies is de actuele situatie in kaart gebracht en vervolgens een kader opgesteld voor de ambities. Een viertal kernthema’s stonden hierbij aan de basis: digitale marketing, inzet van digitale middelen in het museum, digitalisering van collectie en de interne ICT-infrastructuur. De visie van experts en ervaringen van drie referentiemusea hebben richting gegeven aan een strategisch plan voor komende jaren.