Innovatievoucher dagattractie: De treinfabriek

De stichting Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) bestaat bijna 50 jaar. Om de toekomst zeker te stellen en ervoor te zorgen dat de collectie mobiel cultureel erfgoed van de SGB behouden blijft en het museum extra bezoekers kan ontvangen, is het concept van 'De Treinenfabriek' gelanceerd.

 In 2017 deed zich een unieke kans voor, toen de SGB de laatste overgebleven bouwwerken van een Nederlandse treinenfabriek, te weten die van de vroegere firma Allan & Co te Rotterdam, kon overnemen. Die bouwwerken zijn gedemonteerd en nu opgeslagen in Goes. De oude treinenfabriek wacht nu op het moment dat deze herbouwd kan worden op het museumterrein in Goes. Die herbouw is op zich al een hele onderneming, maar voor de lange termijn is de toekomstige exploitatie van het bouwwerk zo mogelijk nog belangrijker.

Innovatievoucher

Gelukkig kwam Impuls Zeeland met de Innovatievouchers horeca, dagattracties en watersport op het juiste moment langs voor een onderzoek naar de mogelijkheden van de exploitatie.

 Tijdens een startoverleg is een onderzoeksopdracht geformuleerd en is gezocht naar een partij die dit onderzoek kon uitvoeren. De opdracht was in feite een innovatievraag naar mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van het totale museumbedrijf van de SGB, toegespitst op een onderzoek of de exploitatie van 'De Treinenfabriek' haalbaar is zonder externe exploitatiesubsidies, dus of deze zichzelf kan bedruipen.

Bureau ZKA - Leisure Consultants heeft het onderzoek uitgevoerd en een uitgebreide rapportage opgeleverd. De eindconclusie hiervan is dat zelfstandige exploitatie van De Treinenfabriek zeker mogelijk is.

Deze rapportage is een belangrijk document in het proces om te komen tot het realiseren van ‘De Treinenfabriek’. Dankzij Impuls Zeeland is met dit onderzoek een mooie 'impuls' gegeven aan de vervolgstappen die nodig zijn om de herbouw van dit historische bouwwerk te bewerkstelligen.

Er zijn momenteel nog vouchers beschikbaar voor horeca, watersport, dagattractie, circulair en verblijfsrecreatie