ZeelandPas

De ZeelandPas in zijn huidige vorm houdt op te bestaan. Sinds 2014 is de ons vooral in gebruik als voordeelpas, maar in de huidige vorm voldoet de pas niet meer aan de behoeften van inwoners en gasten. Er wordt momenteel gewerkt aan een andere vorm voor de ZeelandPas. Een omslag naar online en smartphone wordt gezien als een geschikt alternatief.  

Online en breder toepasbaar

De omslag naar app en een persoon ijk profiel moet ervoor zorgen dat het product makkelijker bereikbaar wordt voor de consument. Een verbreding ervan met loyaliteit, ticketing en arrangementen past bij de behoefte van gasten en inwoners. De infrastructuur kan daarnaast een ondersteunende rol spelen bij de uitvoering van diverse beleidsterreinen zoals sociaal domein, cultuur en parkeren. De doorontwikkeling moet voortkomen uit een samenwerking met Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences), de Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten.

Huidige passen nog te gebruiken

Het huidige pasjaar van de ZeelandPas loopt nog tot 1 maart 2019. Pashouders die de ZeelandPas hebben gekocht kunnen deze tot die tijd gebruiken bij de 280 acceptanten die deelnemen aan de ZeelandPas.