Werkatelier vitaliteit verblijfsrecreatie Bevelanden & Tholen


Vervolgaanpak met aanbevelingen

Impuls heeft in oktober 2016 samen met Kenniscentrum Kusttoerisme een werkatelier “Vitaliteit verblijfsrecreatie op de Bevelanden & Tholen” georganiseerd voor bestuurders, ambtenaren en ondernemers uit de vijf Bevelandse gemeenten en Tholen. De aanbevelingen uit het werkatelier worden gebruikt voor een vervolgaanpak in 2017.