Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere


Voorbeeldprojecten voor gezondheidstoerisme

Gemeente Veere wil kansen stimuleren voor integrale ontwikkeling op het gebied van gezondheidstoerisme. Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme hebben hiervoor een programma  ontwikkeld voor de periode 2016-2018 gebaseerd op  3 programmalijnen: 1) kansrijke voorbeeldprojecten 2) onderzoek en verkenningen en 3) faciliterende rol gemeenten.

Santé Veere

Impuls heeft samen met Kenniscentrum Kusttoerisme zes voorbeeldprojecten op het gebied van toerisme & gezondheid ondersteund. Ook heeft Impuls een oproep gedaan richting ondernemers om te komen met nieuwe initiatieven. Er is een netwerkbijeenkomst (Santé Veere) georganiseerd in september. Tijdens deze bijeenkomst hebben de zes voorbeeldprojecten een stimuleringsbijdrage ontvangen van de gemeente Veere. In december hebben Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme een evaluatie opgesteld en op basis daarvan is de begeleiding in 2017 voortgezet. In het voorjaar wordt er weer een Santé Veere georganiseerd.