Stefan Grob audio & electronics engineering

Stefan Grob audio & electronics engineering ontwikkelde een 'stil anti-hagelkanon'. Hagelkanonnen worden met name door fruittelers aangeschaft om hagelbuien te voorkomen. Door het harde geluid, vergelijkbaar met een doffe donderslag, waren gemeenten terughoudend met het verstrekken van vergunningen. In 2008 werd een hagelkanon zelfs verboden omdat het teveel lawaai produceerde. Een 'stil' hagelkanon kan hier verandering in brengen.

Ontstaan van het idee

Stefan Grob houdt zich bezig met elektronicaontwikkeling en advies op het gebied van ruimteakoestiek, elektroakoestiek, bouwakoestiek, wegverkeerslawaai, industrielawaai, horecalawaai en trillingshinder. "Ik probeer daarbij om problemen waar geen zogenaamde standaardoplossingen voor zijn, op een vernieuwende manier aan te pakken. Op die manier wil ik andere ondernemers helpen hun onderneming te kunnen runnen zoals zij willen en toch een positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu, met name op het gebied van geluidproductie als geluidhinderbestrijding. Voor ondernemers is dit vaker noodzaak dan wens vanwege de geldende regelgeving, bijvoorbeeld in het geval van hagelkanonnen".

De start bij InnoGo!

"Met één van die vernieuwende oplossingen voor een geluidhinderprobleem, het stille anti-hagelkanon, ben ik bij DOK41 en InnoGo! terecht gekomen. Na een paar gezellige 'dinsdagmiddag netwerkbijeenkomsten' werd mij de mogelijkheid gegeven de ins en outs van het 'stille anti-hagelkanon' voor een klein comité van InnoGo! te presenteren en tijdens die sessie is het idee geboren het 'stille anti-hagelkanon' een extra duw in de rug te geven met behulp coaching van InnoGo! en ZigZag".

Toekomst

Inmiddels is de anti-hagelkanon uitvoerig gestest. In het Zeeuwse Nisse staat het kanon voor het tweede jaar. Het anti-hagelkanon heeft veel gedraaid omdat er veel hageldreiging was. “Er is geen hagel geweest, maar het is lastig op basis van één kanon om te zeggen dat er een relatie is met het kanon.” Grob heeft het eerste jaar wel kinderziektes opgelost. Het apparaat werkt niet op gas, maar is elektrisch. Dat leidde tot twee verbrande motoren. “We weten nu wat we moeten doen om de boel heel te houden. De duurzaamheid van het apparaat is verbeterd.”
Omwonenden in Nisse hebben niet geklaagd. Ook een ambtenaar van de gemeente Borselle zegt dat op honderd meter ‘nauwelijks iets te horen is’. De gemeente liet de proef gaan zonder vergunningsplicht op te leggen. Het is niet duidelijk of het nieuwe anti-hagelkanon in de toekomst een vergunning behoeft.