Smart Tooling

Het project Smart Tooling heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. Mkb-ondernemingen hebben de uitdaging om samen met kennisinstellingen technologische oplossingen te ontwikkelen. Hiervoor heeft Ki<MPi voor Smart Tooling mkb-bedrijven en service providers gezocht die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen.

Interreg vlaanderen-nederland

Innovatieve mogelijkheden

Hierbij gaat het om:

  • Service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
  • KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.

In het Smart Tooling project worden de KMO/MKB bedrijven en service providers als partner betrokken bij de deelprojecten om robot technologie te gaan ontwikkelen. Het project is opgedeeld in 4 hoofd thema's: cleaning, inspectie, werkplaats, UAS Deze projecten werken volgens hun eigen planning aan de innovaties.

De deelprojecten

1)Inspectie

1.1 Inspecties in vaten
Om inspecties in een tank te kunnen uitvoeren, zal een lichtere ‘crawler’ worden ontwikkeld. Belangrijk is dat deze opereert in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en drukken. Universiteit Gent werkt hier bij samen met VTEC en P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. Waarbij ID Tec zich focust op de ontwikkeling van de robot. De ontwikkeling vindt plaats van maart 2017 tot juni 2019.

Het projectplan is vastgesteld en de organisaties werken aan hun scope. VTEC werkt in het project momenteel aan een inspectie sensor voor het corrosie dashboard. Daarbij werkt P. de Boevere B.V. aan een pad planning en een dashboard. Momenteel heeft ID-TEC testen uitgevoerd met afstand sensoren die door de kunststof behuizing heen kunnen functioneren. De resultaten zijn veelbelovend!

Naast de kennis- en kunde van VTEC, P. de Boevere b.v. en ID-Tec, gaan ook Accerion en Nobleo de benodigde ervaring delen in het project inspectie. Zij zijn later in het project ingestroomd en gaan een bijdrage leveren vanuit een input rondom plaatsbepaling en navigatie.

1.2 Inspectie in leidingen
Om inspectie in leidingen te kunnen uitvoeren, zal een snake robot worden ingezet. Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de snake robot. Zij zijn begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robot autonomie. Opeenvolgend wordt er gewerkt aan een redesign van robot software framework voor meer flexibiliteit en betere uitbreidingsmogelijkheden voor sensoren en autonomie en de implementatie hiervan.

2) Werkplaats

2.1 Augmented reality
Augmented reality richt zich op de digitale ondersteuning voor inspectie activiteiten en herstel instructies door een technieker in een werkplaats. Denk hierbij aan de ‘slimme veiligheidsbril. Het resultaat van digitale ondersteuning zal een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit tot uiting kunnen hebben. Augnition en Iristick werken hierbij tezamen met Sirris. De ontwikkeling vindt plaats van maart 2017 tot juli 2018.
Momenteel wordt er bekeken hoe de form layout ingegeven kan worden, om procedures van asset owners (zoals BASF) in het proceedix systeem te stoppen en overzicht te kunnen bewaren. De Proceedix applicatie is vanaf 18 september al beschikbaar gesteld op android, windows en ios + google glass. Einde 2017 of begin 2018 zal de applicatie ook beschikbaar zijn op de iristick bril (smart safety glass)

2.2 Lekdetectie
Werkplaats richt zich daarnaast op het uitvoeren van lekdetectie m.b.v. collaboratieve robots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen. Indien er een lekkage gemeten wordt, worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem zodat de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, gevisualiseerd worden. Het doel is om een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de techniekers te borgen.
ITIS neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris. De ontwikkeling vindt plaats van maart 2017 tot december 2018.

ITIS heeft indrukken opgedaan over het programmeren van de cobot bij Sirris. ITIS stelt dat de nauwkeurigheid van de cobot bij het meetproces voldoende is om een geslaagde test te realiseren. Opeenvolgende stap is dat Sirris zal uitzoeken hoe er tijdens een meetproces een juiste locatie en positie van het lek opgeslagen en visualiseert kan worden voor ITIS. Verder wordt er gezocht naar een mantel rond de robot, welke bestand is tegen alle temperaturen die kunnen optreden bij het afsnuffelen. Er wordt tevens communicatie opgesteld tussen de cobot en de meetapparatuur. Daarnaast wordt een volledige opstelling gemaakt met de cobot en de meetapparatuur om een meting van lekdetectie uit te voeren. Sirris en ITIS kijken samen naar welke cobots er qua budget, reach en payload in aanmerking kunnen komen.

3) UAS (drones)

UAS staat voor unmanned aerial vehicle en wordt ook wel een drone genoemd. Het deelproject richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes, maar ook op het buiten vliegen.

Buiten vliegen
Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Hier werken Avular, SPIE, Airobot, Avans, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Rewin met elkaar samen. De ontwikkeling vindt plaats van maart 2017 tot juni 2019.

Op dit moment is Airobot bezig om de software layout in te delen, zodat deze einde 2017 kan worden beoordeeld. Avular is bezig met een kleine variant van hun basis systeem. Ze hopen hiermee snelle testen te kunnen uitvoeren. Onder andere kunnen de software aanpassingen hiermee worden getest. Opeenvolgend wordt begin november de hardware van Airobot op de drone van SPIE gemonteerd. Hiermee kan inwinning en software worden getest.

Binnen vliegen
Universiteit van Twente, Ronik, Delft Dynamics en Pozyx werken samen aan het onderwerp ''binnen vliegen''. Zij richten zich op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Aangezien deelnemende partijen al erg veel ervaring hebben met het toepassen van drones in dergelijke industriële installaties is er een goed beeld van de mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Voor het vliegen met een drone, in een niet-schone installatie, zal worden onderzocht welke omstandigheden er gecreëerd kunnen worden om de apparatuur veilig te kunnen vliegen (bijv. stikstof of een concentratie product boven UEL). Vervolgens zal er worden onderzocht welke technische-, operationele- en veiligheidsmaatregelen er nodig zijn om deze omstandigheden te realiseren. De ontvangst van de bakens en te gebruiken navigatie methode zal hierbij ook een aandachtspunt zijn. De sensor zal in staat zijn om een vuile oppervlakte schoon te maken, zodat een correcte meting verkregen kan worden. Tevens zal de sensor voorzien worden van een camera en verlichting zodat vastgesteld kan worden of de gemeten plek inderdaad schoon is.

Afgelopen periode heeft Delft Dynamics zich bezig gehouden met de platform voorbereiding, onder andere in relatie tot het vliegen tegen objecten en mogelijke sensor bevestiging mogelijkheden. Hiervoor is contact geweest met Universiteit Twente. Ronik Inspectioneering heeft verschillende dikte meting sensoren getest. Tevens is een systeem voor deployment van de sensor getest als een eerste versie. De 1e testen met de lokalisatie oplossing van Pozyx zijn gedaan. De vervolg testen worden naar verwachting begin november uitgevoerd met een verbeterde versie van het Pozyx systeem op de drone van Delft Dynamics.

4) Cleaning

Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden. Binnen het cluster leveren drie service bedrijven een input. De bedrijven in dit cluster zijn Mourik, Buchen en Group Victor Peeters. Zij delen de eigen kennis rondom cleaning en leveren daarnaast een ondersteuning binnen de tests van de robotica. Daarbij richt Mourik zich op navigatie. Buchen richt zich op de reinigingsgraad. Group Victor Peeters richt zich op metingen, data analyse en het autonome werken.

Binnen het cluster zijn er 2 bedrijven aangesteld om de technische groep te vormen. Deze groep bestaat uit VTEC Lasers & Sensors en P. de Boevere B.V. (Serenity). VTEC richt zich op de sensor technologie en communicatie van de data. Waarbij P. de Boevere B.V. de taak heeft zich te focussen op data acquisitie, data loging, rapportage en data processing.

Onlangs zijn ook Accerion en Nobleo ingestroomd in het project. Zij richten zich op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning robot.