Limagrain Nederland B.V.Huub Beelen

 Huub Beelen, Limagrain Nederland BV; "Zeker voor bedrijven in de agri en food is er een goed vestigingsklimaat omdat Zeeland een agrarische provincie is en deze sector bij burgers en politiek een goed aanzien heeft. De lijnen met de politiek zijn kort en Invest in Zeeland helpt bedrijvenmet informatie en het leggen van contacten. In Zeeland hebben we hardwerkende, serieuze medewerkers. Bovendien is de grond relatief goedkoop. Zeeland is goed bereikbaar via weg en water en dicht bij grote steden als Rotterdam, Antwerpen (via TGV in Antwerpen in 2 uur in hartje Parijs) en Brussel (vliegveld). Ook de leefomgeving is zeer goed. Met water (zee en Oosterschelde), bossen (duingebieden en Brabantse wal/Kalmthoutse heide) en rustige polders."