Innovatievouchers verblijfsrecreatie Veere

De komende 2 jaar zijn voor ondernemers in de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Veere met innovatieve plannen voor hun bedrijf innovatievouchers beschikbaar. Met een voucher krijgen ze hulp bij het zetten van de volgende stappen in de ontwikkeling van hun bedrijf.

Hoe werkt het?

Dit begint met een intakegesprek waarin de uitdaging voor het bedrijf besproken wordt. Afhankelijk van de vraag kan een innovatievoucher worden ingezet. Dit is een financiële bijdrage, van maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 5.000,-. Hiermee kan een externe expert expertise worden ingehuurd. Bijvoorbeeld een toeristisch adviseur die kan helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat een landschappelijk inrichtingsplan kan maken. Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde nieuwe ontwikkeling van het bedrijf bijdraagt aan kwaliteitsverbetering.

Voorwaarden

- De voucher is een financiële bijdrage van 50% (tot maximum van € 5.000) van de kosten voor extern advies. De andere helft van de kosten moet door het bedrijf zelf worden gefinancierd.
- Uitbetaling van de voucher-bijdrage geschiedt na afloop van het traject
- De regeling staat open voor alle verblijfsrecreatieve ondernemers gevestigd in de gemeente Veere
- Elk bedrijf kan maximaal één voucher aanvragen
- Vouchers worden toegekend tot het beschikbare budget is uitgeput
- Vouchers zijn bedoeld voor innovatieve plannen (reguliere bedrijfsvoering is uitgesloten), rekening houdend met de uitgangspunten van de Zeeuwse kustvisie

Meer informatie

Inschrijving staat open voor alle verblijfsrecreatieve ondernemers binnen de gemeente Veere. Meer informatie kijk hier.