Breedband internet buitengebied


Snel internet voor heel Zeeland

Ongeveer 12.000 adressen, met name in het buitengebied van Zeeland, beschikken niet over toekomstbestendig internet (30 mbit/s). Een groot deel betreft ondernemers waaronder veel recreatiebedrijven, minicampings, agrariërs, ZZP’ers etc. Om optimaal gebruik te kunnen maken van applicaties en beschikbare communicatiemiddelen is toekomstbestendig internet onmisbaar. Dit project biedt zoveel mogelijk ondernemers een kans om zich aan te sluiten op een snelle verbinding. In de gemeenten Noord-Beveland, Sluis en Veere zijn pilots gedraaid, waarmee is aangetoond dat de techniek beschikbaar is.