Breedband internet buitengebied


Snel internet voor heel Zeeland

Ongeveer 12.000 adressen, met name in het buitengebied van Zeeland, beschikken niet over toekomstbestendig internet (30 mbit/s). Een groot deel betreft ondernemers waaronder veel recreatiebedrijven, minicampings, agrariërs, ZZP’ers etc. Om optimaal gebruik te kunnen maken van applicaties en beschikbare communicatiemiddelen is toekomstbestendig internet onmisbaar. Dit project biedt zoveel mogelijk ondernemers een kans om zich aan te sluiten op een snelle verbinding. In de gemeenten Noord-Beveland, Sluis en Veere zijn pilots gedraaid, waarmee is aangetoond dat de techniek beschikbaar is.

Pilots met draadloos-vast internet

In samenwerking met de Provincie Zeeland is onderzoek gedaan naar de zogeheten ‘witte’ adressen per gemeenten, en hebben pilots met draadloos-vast internet geleid tot een strategie die in 2016 is gestart en vermoedelijk nog een groot deel van 2017 zal duren. Met een Provinciale subsidie per aan te sluiten adres worden de businesscases voor de marktpartijen een stuk kansrijker. Impuls is in 2016 gestart met het vormen van gebiedscoalities waarin vraagbundeling en deelname van gemeenten aan het subsidietraject door Impuls wordt begeleid. De vooruitzichten zijn hoopvol en zouden kunnen leiden tot algehele ontsluiting van het buitengebied voor snel internet.