Interreg SAIL

Gezond in Zeeland

Samen gezonde kansen grijpen

Zeeland is een regio die van nature bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Gezondheid is belangrijk, nu en in de toekomst. Er is een structurele verandering gaande in de manier waarop we werken, recreëren, eten en drinken en voor onszelf zorgen. 

Samenwerken vanuit verschillende perspectieven

Verschillende Zeeuwse partijen uit diverse sectoren hebben dit gezondheidsbelang al onderkend en spelen hier met hun producten- en dienstenaanbod op in, richting inwoners, gasten en werkgevers. De meesten echter afzonderlijk van elkaar. En juist in samenwerken rondom gezondheid vanuit verschillende perspectieven liggen nog veel kansen. 

Kernteam van makelaars

Gezond in Zeeland bestaat uit een kernteam van makelaars uit diverse sectoren die organisaties en bedrijven willen helpen om eigen kansen op vlak van gezondheid in beeld te brengen en te verzilveren. Door elkaar op dit onderwerp beter te leren kennen, van elkaars expertise en netwerk gebruik te maken en nieuwe verbindingen te leggen. Impuls heeft vanuit het cluster Vrijetijdseconomie binnen dit project een makelaarsrol.